MAS Bohumínsko

MAS

Evropský zemědělský fond

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova.
Facebook

Aktuality

Pracovní skupina zájmového vzdělávaní se rovněž sešla potřetí

Pracovní skupina zájmového vzdělávaní se rovněž sešla potřetí

24.06.2017

Informace o výstupech ze zasedání pracovní skupiny projektu MAP.

Třetí setkání pracovní skupiny ZŠ

Třetí setkání pracovní skupiny ZŠ

21.06.2017

Informace o výstupech ze zasedání pracovní skupiny projektu MAP.

Potřetí zasedala rovněž pracovní skupina pro předškolní vzdělávání

Potřetí zasedala rovněž pracovní skupina pro předškolní vzdělávání

21.06.2017

Informace o výstupech ze zasedání pracovní skupiny projektu MAP.

Pracovní skupina INKLUZE zasedala potřetí

Pracovní skupina INKLUZE zasedala potřetí

21.06.2017

Informace o výstupech ze zasedání pracovní skupiny projektu MAP

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka na výroční členskou schůzi

20.06.2017

Pozvánka partnerů MAS a zájemců o členství na výroční členskou schůzi 28. 6. 2017.

Dotace pro nestátní neziskové organizace v roce 2017 z národních zdrojů

Dotace pro nestátní neziskové organizace v roce 2017 z národních zdrojů

16.05.2017

Informace MAS pro neziskové organizace - možnosti dotací v roce 2017

Politické hnutí se vyjadřuje k činnosti MAS

Politické hnutí se vyjadřuje k činnosti MAS

14.05.2017

Kancelář MAS Bohumínsko reaguje na zkreslené informace politického hnutí.

Druhé zasedání řídicího výboru projektu MAP

Druhé zasedání řídicího výboru projektu MAP

05.05.2017

Druhé zasedání řídicího výboru MAP

Pracovní skupina pro inkluzi zasedala podruhé

Pracovní skupina pro inkluzi zasedala podruhé

30.04.2017

Pracovní skupina pro inkluzi zasedala podruhé

Rozvoj zájmového vzdělávání na Bohumínsku

Rozvoj zájmového vzdělávání na Bohumínsku

26.04.2017

Druhé zasedání pracovní skupiny zájmového vzdělávání projektu MAP se uskutečnilo 20. dubna 2017.

Projekt MAP se úspěšně rozjíždí

Projekt MAP se úspěšně rozjíždí

16.04.2017

Informace pro členy řídícího výboru a veřejnost.

PF 2017

PF 2017

01.01.2017

Všem partnerům MAS Bohumínsko, organizacím, podnikatelům a občanům Bohumína, Dětmarovic, Dolní Lutyně, Doubravy, Petrovic u Karviné, Petřvaldu a Rychvaldu přejeme úspěšný rok 2017.

Zájmová skupina města a obce může připravovat dopravní projekty

Zájmová skupina města a obce může připravovat dopravní projekty

24.10.2016

Programový výbor na svém 18. zasedání projednal všechny plánované body z programu schůze.

Pozvánka na jednání programového výboru a kontrolní komise

Pozvánka na jednání programového výboru a kontrolní komise

12.10.2016

Již 18. schůze programového výboru se koná ve středu 19. 10. 2016, přizvání jsou rovněž členové kontrolní komise.

Bohumínsko v Karlově Studánce zpěvem, tancem i domácím pivem

Bohumínsko v Karlově Studánce zpěvem, tancem i domácím pivem

15.06.2016

Setkání místních akčních skupin a přátel venkova proběhlo na LeaderFestu v Karlově Studánce

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko 2014 - 2020 (+3)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko 2014 - 2020 (+3)

25.05.2016

Shrnutí jednotlivých částí rozvojové strategie do jednoho dokumentu.

MAS Bohumínsko se zúčastní LeaderFestu

MAS Bohumínsko se zúčastní LeaderFestu

24.05.2016

Zástupci MAS Bohumínsko se zúčastní připravovaného setkání LeaderFEST Jeseníky 2016 v Karlově Studánce.

Valná hromada schválila Strategii rozvoje území Bohumínska

Valná hromada schválila Strategii rozvoje území Bohumínska

29.04.2016

Hlasování o Strategii proběhlo v Bohumíně, 28. dubna 2016, přesně v 16 hodin a 41 minut.

Pozvánka na výroční valnou hromadu

Pozvánka na výroční valnou hromadu

20.04.2016

Po jednání programového výboru 18. 4. 2016 je jasno, že výroční valná hromada MAS Bohumínsko se uskuteční 28. dubna 2016 od 16,00 hodin v zasedací síni MěÚ v Bohumíně.

Připravují se jednání orgánů MAS Bohumínsko

Připravují se jednání orgánů MAS Bohumínsko

10.04.2016

Podklady pro jednání 17. schůze programového výboru a jednání výroční valné hromady

Pozvánka na LEADERFest 2016 do Karlovy Studánky

Pozvánka na LEADERFest 2016 do Karlovy Studánky

15.03.2016

MAS Bohumínsko Vás zve 9. června 2016 na LEADERFest do Karlovy Studánky.

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020

14.02.2016

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020, Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Informace MAS Bohumínsko k sociálnímu podnikání

Informace MAS Bohumínsko k sociálnímu podnikání

10.02.2016

Sociální podnikání může být aktivitou podporovanou v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020, Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Investičně mohou být sociální podniky podpořeny v rámci Programového rámce IROP, specifického cíle 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

MAS Bohumínsko spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery

MAS Bohumínsko spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery

02.02.2016

Spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery je jednou z činností, která přispívá k naplňování poslání MAS. Partnerství je realizováno jak v rovině vzájemné výměny zkušeností, tak v rovině přípravy a realizace společných projektů.

S kotlíkovými dotacemi souvisí mikro-energetická opatření

S kotlíkovými dotacemi souvisí mikro-energetická opatření

29.01.2016

Na adrese https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx je uveřejněn odkaz na Seznam energetických specialistů, kteří posoudí vhodnost „mikro-energetických“ opatření ve Vaší budově a potvrdí Vám to v žádosti o podporu.

MAS Bohumínsko podporuje kotlíkové dotace

MAS Bohumínsko podporuje kotlíkové dotace

28.01.2016

Zájemci o kotlíkovou dotaci se mohou se svými dotazy obracet buď na krajskou "kotlíkovou" linku - 595 622 355 595 622 355 a na e-mailovou adresu kotliky@msk.cz, anebo mohou kontaktovat také kancelář MAS Bohumínsko. Kontaktní osobou je Lumír Macura (e-mail: info@mas-bohuminsko.cz , tel.: 731 130 675, kancelář č. A 236 v budově MěÚ v Bohumíně). Konzultace budou probíhat po předchozí telefonické či e-mailové dohodě převážně v pondělí a ve středu od 17 do 18 hodin v únoru, březnu a dubnu.

MAS Bohumínsko splnila podmínky pro standardizaci

MAS Bohumínsko splnila podmínky pro standardizaci

27.12.2015

Ještě v závěru roku 2015 obdržela Místní akční skupina Bohumínsko Osvědčení o splnění standardů MAS.

Kulatý stůl CLLD a PRV se uskutečnil 3.12. 2015 v Bohumíně

Kulatý stůl CLLD a PRV se uskutečnil 3.12. 2015 v Bohumíně

11.12.2015

V prostorách Městského úřadu v Bohumíně se sešli 3. prosince 2015 zástupci místních akčních skupin z Moravskoslezského kraje. Akci pořádala Celostátní síť pro venkov pro Moravskoslezský kraj.

Valná hromada na svém 8. zasedání upravila stanovy

Valná hromada na svém 8. zasedání upravila stanovy

16.11.2015

Již osmá valná hromada se konala 11. listopadu 2015 v Bohumíně.

Pozvánka na členskou schůzi 11.11. 2015

Pozvánka na členskou schůzi 11.11. 2015

03.11.2015

Valná hromada se bude zabývat zejména úpravu stanov s ohledem na proces standardizace MAS

Programový výbor zasedal a rozhodoval

Programový výbor zasedal a rozhodoval

11.10.2015

16. schůze programového výboru

Valná hromada zvolila výběrovou komisi

Valná hromada zvolila výběrovou komisi

26.06.2015

Již 7. členská schůze se uskutečnila 25. června 2015 v Bohumíně.

Projekt spolupráce deseti MAS Moravskoslezského kraje

Projekt spolupráce deseti MAS Moravskoslezského kraje

22.06.2015

Výstupem projektu je Návrh metodického rámce procesu evaluace Strategických plánů LEADER 2007 – 2013 10ti MAS Moravskoslezského kraje.

Výroční valná hromada se uskuteční 25. června 2015 od 16,00 hodin v Bohumíně

Výroční valná hromada se uskuteční 25. června 2015 od 16,00 hodin v Bohumíně

11.06.2015

Zveme všechny partnery MAS Bohumínsko na výroční valnou hromadu.

Programový výbor připravuje program výroční členské schůze

Programový výbor připravuje program výroční členské schůze

31.05.2015

Programový výbor zasedne 10. června 2015. Hlavním bodem programu bude příprava výroční valné hromady, která by se měla uskutečnit 25. června 2015.

Zveřejněny předběžné alokace pro MAS

Zveřejněny předběžné alokace pro MAS

19.05.2015

Pro 12 MAS v Moravskoslezském kraji je vyčleněno téměř 1,5 mld. Kč.

Bohumín hostil MAS z celého Moravskoslezského kraje

Bohumín hostil MAS z celého Moravskoslezského kraje

14.02.2015

Valná hromada Krajské sítě Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje se konala 5. února 2015 v Bohumíně.

PF 2015

PF 2015

27.12.2014

Všem členům MAS Bohumínsko, organizacím, podnikatelům a občanům Bohumína, Dětmarovic, Dolní Lutyně, Doubravy, Petrovic u Karviné, Petřvaldu a Rychvaldu přejeme úspěšný rok 2015.

MAS Bohumínsko je spolkem

MAS Bohumínsko je spolkem

10.12.2014

Již 6. valná hromada Místní akční skupiny Bohumínsko proběhla 9.12. 2014 v Bohumíně.

Pozvánka na valnou hromadu 9.12. 2014

Pozvánka na valnou hromadu 9.12. 2014

02.12.2014

Zveme členy na šestou valnou hromadu do Bohumína.

Programový výbor projednal návrh nových stanov spolku

Programový výbor projednal návrh nových stanov spolku

02.12.2014

Dne 2.12. 2014 proběhlo již 13. zasedání programového výboru.

Programový výbor doporučil změnu MAS na spolek

Programový výbor doporučil změnu MAS na spolek

24.09.2014

Již 12. zasedání programového výboru MAS Bohumínsko se uskutečnilo 23.9.2014 v Bohumíně.

Skřečoňský žabák na Zemi živitelce v Českých Budějovicích

Skřečoňský žabák na Zemi živitelce v Českých Budějovicích

12.09.2014

Koncem srpna 2014 proběhl v Českých Budějovicích mezinárodní agrosalon Země živitelka s expozicemi na témata obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a služby pro zemědělství. MAS Bohumínsko zde přestavilo místní regionální produkt - pivo Skřečoňský žabák.

Aktuality k Programu rozvoje venkova 2015-2020

Aktuality k Programu rozvoje venkova 2015-2020

11.09.2014

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách v rámci nové Společné zemědělské politiky EU pro období 2015 až 2020 článek s názvem Podmínky tzv. aktivního zemědělce a naplňování metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin.

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Bohumínska 2014-2020

02.09.2014

Po necelých dvou letech od zahájení prací na střednědobé strategii Bohumínska zveřejňuje MAS Bohumínsko k 31.8. 2014 k připomínkování pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Připomínky prosím zasílejte do 30.9. 2014 na e-mail: info@mas-bohuminsko.cz Kontaktní osoba: Ing. Lumír Macura

Program rozvoje venkova v MAS Bohumínsko

Program rozvoje venkova v MAS Bohumínsko

22.08.2014

MAS Bohumínsko oslovila podnikatele v zemědělství a lesnictví. Cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s prioritami Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (PRV), jak byl schválen vládou 9.7. 2014, a ověřit zájem zejména místních podnikatelů o využití dotací z PRV prostřednictvím metody LEADER a místní rozvojové strategie MAS Bohumínsko.

Pro jednu MAS se předpokládá 120 mil. Kč

Pro jednu MAS se předpokládá 120 mil. Kč

15.08.2014

V programovém období 2014-2020 se předpokládá se podpora až 170 MAS s průměrnou alokací na strategii CLLD ve výši 120 mil Kč (4,8 mil. EUR).

Výroční valná hromada přijala dva nové členy

Výroční valná hromada přijala dva nové členy

14.06.2014

Již v pořadí pátá členská schůze, která byla současně výroční valnou hromadou, projednala a schválila 10. června 2014 v Bohumíně řadu dokumentů a přijala dva nové členy.

Pozvánka na výroční valnou hromadu

Pozvánka na výroční valnou hromadu

02.06.2014

Programový výbor na svém zasedání 19. května 2014 projednal a schválil program výroční členské schůze - valné hromady MAS Bohumínsko, která se koná 10. června 2014 od 15,30 hod. v Bohumíně.

Příprava výroční valné hromady MAS Bohumínsko

Příprava výroční valné hromady MAS Bohumínsko

05.05.2014

Programový výbor projedná na svém zasedání 19. května 2014 program a podklady pro přípravu výroční valné hromady MAS Bohumínsko.

Bohumínsko přivítá Ženy benátské

Bohumínsko přivítá Ženy benátské

23.03.2014

Projekt ŽENY BENÁTSKÉ se skládá ze dvou účastníky navzájem se prolínajících akcí konaných v Sokolovně v Bohumíně-Záblatí. Nejprve odpolední provizorní literární kavárnou s představením paní Mileny Steinmasslové – „Láska, sex a literatura“.

SDH Rychvald pořádá přátelskou Josefovskou soutěž v požárním útoku

SDH Rychvald pořádá přátelskou Josefovskou soutěž v požárním útoku

18.03.2014

Za finanční podpory MAS Bohumínsko pořádá SDH Rychvald v sobotu 22. března 2014 Přátelskou Josefovskou soutěž v požárním útoku.

Bohumínsko na facebooku - aktivity o.s. Sebastian

Bohumínsko na facebooku - aktivity o.s. Sebastian

05.03.2014

Aktivity a akce úspěšných žadatelů z tréninkové výzvy se rozbíhají. Prvním realizátorem aktivit je občanské sdružení Sebastian z Petrovic u Karviné.

PF 2014

PF 2014

01.01.2014

PF 2014