MAS Bohumínsko

Podklady přípravy strategie

Evropský zemědělský fond

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova.
Facebook

Podklady přípravy strategie

Návrh Akčního plán SCLLD, Implementační části a Finančního plánu programových rámců

Návrh Akčního plán SCLLD, Implementační části a Finančního plánu programových rámců

10.04.2016

Dokumenty k připomínkování veřejnosti a podklady pro jednání programového výboru a valné hromady MAS v dubnu 2016.

Výsledky sčítání 2011

Výsledky sčítání 2011

18.07.2013

Výsledky sčítání 2011