Příprava výroční valné hromady MAS Bohumínsko

Programový výbor projedná na svém zasedání 19. května 2014 program a podklady pro přípravu výroční valné hromady MAS Bohumínsko. Předběžně je navržen termín konání valné hromady na 10. června 2014 od 15,30 hodin v Bohumíně v zasedačce č. 243 MěÚ. Vzhledem k tomu, že v návrhu programu výroční členské schůze je projednání řady důležitých materiálů pro chod zájmového sdružení (statuty a jednací řády povinných orgánů MAS či úprava stanov), jsou všechny podkladové materiály v předstihu zveřejněny k připomínkování všemi členy MAS, členy odborných pracovních skupin a širokou veřejností.

 

Lumír Macura, předseda programového výboru

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Priloha 1_Vyrocni_zprava_2013_MAS_Bohuminsko 372kB
Soubor pdf Priloha 2_2014-04-16_Zápis_kontrolní_komise 374kB
Soubor pdf Priloha 3_Rozpocet_2013_2014_vyhled_2015 150kB
Soubor pdf Priloha 4_PRISPEVKY_2014_MAS Bohumínsko 72kB
Soubor pdf Priloha 5_Činnost-výsledky-a-investice-do-vyjednávacího-týmu-za-období-2012-2014 193kB
Soubor pdf Priloha 6_CLLD_OP_2014_2020 99kB
Soubor doc Priloha 7_Statut_VH_MAS Bohumínsko_v1 54kB
Soubor doc Priloha 8_Statut_PV_MAS Bohumínsko_v1 52kB
Soubor doc Priloha 9_Statut_KK_MAS Bohumínsko_v1 49kB
Soubor doc Priloha 10_Úprava_Stanov_MAS_Bohumínsko 41kB
Soubor xls Priloha 11_Zájmové_skupiny 42kB
Vyhledávání