Proběhlo 23. zasedání Programového výboru

Dne 7.9.2017 proběhlo 23. zasedání Programového výboru s tímto programem:

Program:

 1. Schválení programu schůze
 2. Informace o schválení SCLLD
 3. Výzvy č. 1, 2 a 3 MAS Bohumíska z Operačního programu Zaměstnanost včetně jejich příloh
 4. Výběr externích hodnotitelů pro Výzvy č. 1, 2 a 3 MAS Bohumínska z Operačního programu Zaměstnanost
 5. Úpravy Statutu a jednacího řádu výběrové komise
 6. Úprava přílohy č. 1 Spisového řádu a skartačního řádu
 7. Informace o školení pro členy hodnotících komisí pro výzvy OPZ
 8. Informace o seminářích pro žadatele
 9. Informace o stavu Interní směrnice MAS Bohumínsko
 10. Informace o stavu Výzev z Integrovaného regionálního operačního programu
 11. Různé

Schůze schválila texty Výzev č. 1, č. 2 a č. 3 z OP Zaměstnanost včetně Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů, úpravu textu Statutu a jednacího řádu Výběrové komise MAS Bohumínsko, z.s.

 

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis a Usnesení 23. schůze PV 373kB
Vyhledávání