Výběrová komise hodnotila projekty na vytvoření příměstských táborů

Dne 5.4.2018 se konala schůze Výběrové komise Místní akční skupiny Bohumínsko z.s. s tímto programem:

Program:

  1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele zápisu
  2. Hodnocení přijatých projektů z Výzvy č. 4 MAS Bohumínsko,z.s. – OPZ –  Prorodinná opatření 348/03_16_047/CLLD_16_02_014, sestavení přehledu hodnocených projektů
  3. Různé

Zaměstnanci MAS předali základní informace k zaregistrovaným projektům Výzvy č. 4 a stručně zrekapitulovali způsob hodnocení a výběru projektů MAS z OPZ. Dále seznámili členy výběrové komise s výsledkem hodnocení Formálních náležitostí a přijatelnosti jednotlivých projektů kanceláří MAS Bohumínsko. Proběhla diskuse členů nad jednotlivými projekty a následně Výběrová komise dle předložených podkladů k hodnocení zhodnotila zaregistrované projektové žádosti a vypracovala ke každému projektu hodnotící tabulku s výsledkem získaného bodového hodnocení. Na základě tohoto bodového hodnocení byl vytvořen návrh pro výběr realizace projektů do přehledu hodnocení přijatých projektů, sestavený sestupně, dle získaného bodového hodnocení. Tento návrh bude předán zapisovatelem Programovému výboru MAS.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis a usnesení 624kB
Soubor pdf Návrh pořadí hodnocených projektů 703kB
Vyhledávání