ŘÍDICÍ VÝBOR

Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP Bohumín, který se zakládá na principu partnerství, dobrovolnosti, spolupráce a nemá právní subjektivitu. Je zřízen na dobu nutnou k realizaci aktivit projektu.

Řídicí výbor je především platformou, kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území a  zprostředkovává přenos informací v území.

Řídicí výbor projednává a schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023 (vizi, strategické cíle a prioritní oblasti rozvoje vzdělávání), zřizuje tematické pracovní skupiny v rámci realizace strategického dokumentu Místního akčního plánu.

Řídicí výbor schvaluje konečnou verzi Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Bohumínska  do roku 2023. 

Na svém ustavujícím zasedání 1. března 2017 schváli výbor svůj Statut a Jednací řád.

Řídicí výbor má 23 členů, předsedou řídícího výboru byl zvolen Ing. Lumír Macura.

 

Druhé zasedání řídícího výboru proběhlo 17. května 2017.

Vyhledávání