Aktuality k Programu rozvoje venkova 2015-2020

Po necelých dvou letech od zahájení prací na střednědobé strategii Bohumínska zveřejňuje MAS Bohumínsko k 31.8. 2014 k připomínkování pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Připomínky prosím zasílejte do 30.9. 2014 na e-mailinfo@mas-bohuminsko.cz

Kontaktní osoba: Ing. Lumír Macura

„Projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Bohumínsko“, CZ.1.08/3.2.00/14.00188

Tento projekt byl podpořen v rámci OP technická pomoc.

Fotogalerie

Vyhledávání