Operační program Zaměstnanost

d8fa3b25-df28-4abc-adde-b9ecbb4c2430 (1703×353)

 

Zde naleznete potřebné informace k výzvám překládání projektů, odkazy na metodické příručky a související aktuality.

Výzvy vyhlášené Místní akční skupinou Bohumínsko, z.s. se řídí výzvou vydanou ŘO OPZ pro MAS na podporu strategiií komunitně vedeného místního rozvoje č. 047 a jejími přílohami, viz. odkazy níže.

 

Text výzvy č. 047 OPZ

Seznam příloh k výzvě č. 047 OPZ

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory

Výzva MAS č. 9 MAS Bohumínsko, z.s.-OPZ-Rozvoj a modernizace sociálních služeb - UZAVŘENÁ

 

Text Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu Statut a jednací řád Výběrové komise MAS Bohumínsko, z.s. Stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. Příloha č. 4 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba Příloha č. 5 Údaje o sociální službě Příloha č. 6 Pomůcka k vyplnění přílohy údaje o sociální službě Příloha č. 7 Přehled čerpání vyrovnávací platby Zápis z jednání výběrového orgánu Hodnotící tabulka Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Výzva č. 8 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Podpora zaměstnanosti - UZAVŘENÁ

 

Text Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu Stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. Statut a jednací řád Výběrové komise MAS Bohumínsko, z.s. Příloha č. 4 Podporované cílové skupiny Zápis z jednání výběrového orgánu Hodnotící tabulka Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Výzva č. 7 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Rozvoj a modernizace sociálních služeb - UZAVŘENÁ

 

Text Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu Stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. Statut a jednací řád Výběrové komise MAS Bohumínsko, z.s. Příloha č. 4 Podporované cílové skupiny Zápis z jednání výběrového orgánu Hodnotící tabulka Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Výzva č. 6 MAS Bohumínsko-OPZ-Rozvoj a modernizace sociálních služeb - UZAVŘENÁ - BEZ PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU - BUDE ZNOVU VYHLÁŠENA V ROCE 2019

 

Text Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu Stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. Statut a jednací řád Výběrové komise MAS Bohumínsko, z.s. Příloha č. 4 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Příloha č. 5 Údaje o sociální službě Příloha č. 6 Pomůcka k vyplnění přílohy údaje o soc.službě Příloha č. 7 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Výzva č. 5 MAS Bohumínsko-OPZ-Podpora zaměstnanosti - UZAVŘENÁ

 

Text Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů Příloha č. 4 Podporované cílové skupiny Stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. Statut a jednací řád Výběrové komise MAS Bohumínsko, z.s. Zápis z jednání výběrového orgánu Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Výzva č. 4 MAS Bohumínsko-OPZ-Prorodinná opatření - UZAVŘENÁ

 

Text Příloha č. 1 Informace u způsobu hodnocení a výběru projektů Stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. Statut a jednací řád Výběrové komise MAS Bohumínsko, z.s. Zápis z jednání výběrového orgánu Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Výzva č. 3 MAS Bohumínsko - OPZ - Rozvoj a modernizace sociálních služeb - UZAVŘENÁ

 

Text Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů Příloha č. 4 Podporované cílové skupiny Stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. Statut a jednací řád Výběrové komise MAS Bohumínsko, z.s. Zápis z jednání výběrového orgánu Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Výzva č. 2 MAS Bohumínsko - OPZ - Podpora zaměstnanosti - UZAVŘENÁ

 

Text Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů Příloha č. 4 Podporované cílové skupiny Stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. Statut a jednací řád Výběrové komise MAS Bohumínsko, z.s. Zápis z jednání výběrového orgánu Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Výzva č. 1 MAS Bohumínsko - OPZ - Prorodinná opatření - UZAVŘENÁ

 

Text Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů Stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. Statut a jednací řád Výběrové komise MAS Bohumínsko, z.s. Zápis z jednání výběrového orgánu Zápis z jednání rozhodovacího orgánu
Vyhledávání