ORGÁNY MAS

                                                   

                 

Valná hromada

je nejvyšším orgánem MAS Bohumínsko, z.s., schází se nejméně jednou ročně a dále z podnětu člena Programového výboru, z podnětu alespoň 1/3 všech členů MAS nebo z podnětu Kontrolní komise. Zástupci partnerů (členů) pro Valnou hromadu jsou uvedeni v příloze seznam partnerů. Zápisy a usnesení najdete v sekci Dokumenty - Zápisy z jednání. Valná hromada nese zodpovědnost za činnosti MAS s přidělováním veřejných prostředků a provádění SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) v území působnosti MAS. Valná hromada se řídí svým Statutem a jednacím řádem a schvaluje Stanovy MAS.

 

Programový výbor

je povinným orgánem spolku s rozhodovací funkcí. Sedmičlenný Programový výbor tvoří předseda, místopředseda a 5 členů. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek a jednají jménem spolku dle Stanov. Členy Programového výboru volí Valná hromada. Je-li členem Programového výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v Programovém výboru zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Programový výbor schvaluje změny SCLLD.

Programový výbor zasedá dle potřeby, minimálně 2x za rok a řídí se Statutem a jednacím řádem. Zápisy a usnesení z jednání naleznete v sekci Dokumenty - Zápisy z jednání.

Název partnera   Funkce v PV MAS Zástupce partnera Zájmová skupina
Město Bohumín předseda Ing. Lumír Macura  veřejný města a obce
Obec Dolní Lutyně místopředseda Mgr. Pavel Buzek veřejný města a obce
Město Rychvald člen Milan Starostka veřejný města a obce
AVE, z.s. člen Andrea Folterová soukromý ostatní sdružení
Charita Bohumín člen Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. soukromý ostatní sdružení
Ing. Věra Wastlová člen Ing. Věra Wastlová soukromý ostatní podnikání
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice - Závada člen Marek Křevký soukromý sdružení hasičů

Výběrová komise

je povinným orgánem spolku s výběrovou funkcí. Komise zabezpečuje vyhodnocení a předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – doporučuje pořadí projektů dle jejich přínosu k realizaci záměrů a cílů SCLLD. Předkládá tento návrh Programovému výboru.

Složení výběrové komise je schvalováno Valnou hromadou a řídí se Statutem a jednacím řádem Výběrové komise. 

Název partnera Funkce ve VK MAS Zástupce partnera Zastupuje sektor Zájmová skupina
Obec Doubrava člen Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková veřejný města a obce
Obec Petrovice u Karviné člen doc. Ing. Marian Lebiedzik, PhD. veřejný města a obce
Město Petřvald člen Ing. Petr Dvořáček veřejný města a obce
Sportovní klub Dětmarovice člen Ing. Martin Pasz soukromý ostatní sdružení
Spolek POSEJDON člen Ing. Josef Tobola soukromý ostatní sdružení
Vodáci Odry a Olše, z.s. člen Bc. Roman Štolfa soukromý ostatní sdružení
GESOMONT s.r.o. člen Rudolf Benda soukromý ostatní podnikání
FinCall, s.r.o. člen Ing. Angel Bratovanov, MBA soukromý ostatní podnikání

Kontrolní komise

je povinným orgánem spolku s kontrolní funkcí. Komise je volena Valnou hromadou a má minimálně 3 členy. Kontroluje dodržování Stanov a vnitřních předpisů MAS. Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování. Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD. Kontrolní komise se řídí svým Statutem a jednacím řádem.

Název partnera Funkce v KK MAS Zástupce partnera Zastupuje sektor Zájmová skupina
Obec Dětmarovice člen Mgr. Libor Stáňa veřejný města a obce
ZE-FA s.r.o. člen Ing. Kazimír Faja soukromý zemědělství a lesy
ALMA MATER, zapsaný spolek člen Dagmar Knýblová soukromý ostatní sdružení

Vedoucí pro realizaci SCLLD

je v pracovně právním vztahu k MAS. Řídí práce na realizaci SCLLD a realizaci projektů, plní věcné úkoly uložené mu usnesením Programového výboru spolku. Své úkoly plní v rozsahu, jak jsou schváleny Valnou hromadou. Vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD byla zvolena Programovým výborem Ing. Eva Růžičková.

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Seznam partnerů k 22.6.2023 483kB
Soubor pdf Seznam partnerů k 16.6.2022 539kB
Soubor pdf Složení povinných orgánů od 16.6.2022 476kB
Soubor pdf Seznam partnerů k 22.6.2021 - neaktuální 481kB
Soubor pdf Složení povinných orgánů od 22.6.2021 - neaktuální 446kB
Soubor pdf Seznam partnerů k 1.2.2021 - neaktuální 478kB
Soubor pdf Složení povinných orgánů k 1.2.2021 - neaktuální 446kB
Soubor pdf Složení povinných orgánů od 25.6.2020 - neaktuální 478kB
Soubor pdf Seznam partnerů od 1.1.2020 - neaktuální 531kB
Soubor pdf Složení povinných orgánů od 17.9.2019 - neaktuální 441kB
Soubor pdf Seznam partnerů od 15.5.2019 - neaktuální 463kB
Soubor pdf Složení povinných orgánů od 29.6.2019 - neaktuální 472kB
Soubor pdf Seznam partnerů Komunální volby 2018 - neaktuální 522kB
Soubor pdf Složení povinných orgánů Komunální volby 2018 - neaktuální 474kB
Soubor pdf Složení povinných orgánů od 29.6.2018 - neaktuální 474kB
Soubor pdf Seznam partnerů od 9.5.2018 - neaktuální 469kB
Soubor pdf Seznam partnerů od 29.6.2017 - neaktuální 450kB
Soubor pdf Složení povinných orgánů od 29.6.2017 - neaktuální 371kB
Soubor pdf Výběrová komise od 25.6.2015 - neaktuální 73kB
Soubor pdf Programový výbor a Kontrolní komise od 11.6.2015 - neaktuální 77kB
Soubor pdf Výběrová komise do 25.6. 2015 - neaktuální 60kB
Soubor pdf Programový výbor a Kontrolní komise do 11.6.2015 - neaktuální 77kB
Vyhledávání