ORGÁNY MAS

                                                   

                 

Valná hromada

je nejvyšším orgánem partnerství, schází se nejméně jednou ročně a dále tehdy, požádá-li o to, kterýkoliv člen. Zástupci partnerů (členů) pro Valnou hromadu jsou uvedeni v příloze seznam partnerů. Zápisy a usnesení najdete v sekci Dokumenty - Zápisy z jednání. Valná hromada nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) v území působnosti MAS. Valná hromada se řídí svým Statutem a jednacím řádem a schvaluje Stanovy MAS.

 

Programový výbor

je rozhodovacím a kolektivním statutárním orgánem spolku. Má 7 členů. Členy Programového výboru volí Valná hromada. Předseda a místopředseda programového výboru zastupují partnerství navenek a jednají jménem partnerů dle stanov spolku, usnesení Valné hromady a Programového výboru. Je-li členem Programového výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v Programovém výboru zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 

Programový výbor zasedá dle potřeby a řídí se Statutem a jednacím řádem. Zápisy a usnesení z jednání naleznete v sekci Dokumenty - Zápisy z jednání.

Název partnera Funkce v PV MAS Zástupce partnera Zastupuje sektor
Město Bohumín předseda Ing. Lumír Macura  veřejný
Obec Dolní Lutyně místopředseda Mgr. Pavel Buzek veřejný
Město Rychvald člen Milan Starostka veřejný
AVE, z.s. člen Andrea Folterová soukromý
DRC, s.r.o. člen Ing. Pavel Lukaštík soukromý
Ing. Věra Wastlová člen Ing. Věra Wastlová soukromý
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice - Závada člen Ing. Pavel Haas soukromý

Výběrová komise

je povinným orgánem partnerství s výběrovou funkcí. Komise zabezpečuje vyhodnocení a výběr projektů na základě objektivních kritérií – stanovuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Složení výběrové komise je schvalováno Valnou hromadou a řídí se Statutem a jednacím řádem Výběrové komise. 

Název partnera Funkce ve VK MAS Zástupce partnera Zastupuje sektor
Obec Doubrava člen Mgr. Dáša Murycová veřejný
Obec Petrovice u Karviné člen Bc. Břetislav Vašíček veřejný
Město Petřvald člen Ing. Petr Dvořáček veřejný
Bohumínský spolek Maryška předseda Ing. Dimitrakis Vamblekis soukromý
Sportovní klub Dětmarovice člen Ing. Martin Pasz soukromý
Spolek POSEJDON člen Roman Štolfa soukromý
Moramis s.r.o. člen Ing. Margita Gříbková soukromý
GESOMONT s.r.o. člen Rudolf Benda soukromý
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bohumín Šunychl člen Zbygniew Porwolik soukromý
FinCall, s.r.o. člen Ing. Angel Bratovanov, MBA soukromý

Kontrolní komise

je povinným orgánem spolku s kontrolní funkcí. Komise je volena Valnou hromadou a má minimálně 3 členy. Jejími členy nemohou být členové Programového výboru ani zaměstnanci MAS. Kontrolní komise se řídí svým Statutem a jednacím řádem.

Název partnera Funkce v KK MAS Zástupce partnera Zastupuje sektor
Obec Dětmarovice člen Mgr. Libor Stáňa veřejný
ZE-FA s.r.o. člen Ing. Kazimír Faja soukromý
TJ Petřvald člen Pavel Gorovič soukromý

Manažer MAS

je v pracovně právním vztahu k MAS. Řídí práce na realizaci SCLLD a realizaci projektů, plní věcné úkoly uložené mu usnesením Programového výboru spolku. Své úkoly plní v rozsahu, jak jsou schváleny Valnou hromadou. Vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD byla zvolena Programovým výborem pí. Ing. Eva Růžičková.

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Seznam partnerů Komunální volby 2018 522kB
Soubor pdf Složení povinných orgánů Komunální volby 2018 474kB
Soubor pdf Složení povinných orgánů od 29.6.2018 - aktuální 474kB
Soubor pdf Seznam partnerů od 9.5.2018 - aktuální 469kB
Soubor pdf Seznam partnerů od 29.6.2017 - neaktuální 450kB
Soubor pdf Složení povinných orgánů od 29.6.2017 - neaktuální 371kB
Soubor pdf Výběrová komise od 25.6.2015 - neaktuální 73kB
Soubor pdf Programový výbor a Kontrolní komise od 11.6.2015 - neaktuální 77kB
Soubor pdf Výběrová komise do 25.6. 2015 - neaktuální 60kB
Soubor pdf Programový výbor a Kontrolní komise do 11.6.2015 - neaktuální 77kB
Vyhledávání