Program rozvoje venkova

logo_EU.jpg (7480×1969)   Logo_leader.JPG (486×487)

 

Výzvy vyhlašované Místní akční skupinou Bohumínsko, z.s. se řídí opatřením vydaným Státním zemědělským intervenčním fondem a to - M19 LEADER a Pravidly 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci SCLLD, viz. níže.

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin.

 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie byly schváleny v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020

Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 

 

 

Výzva MAS č. 7 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - UZAVŘENÁ

 

Text Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a), b), c), e), f), g) Postup pro podání žádosti Postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví Postup pro doložení přílohy Prohlášení o kategorii podniku Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmu a zaručení transparentnosti Seznam přijatých žádostí Seznam vybraných a nevybraných žádosti Zápis z jednání výběrového orgánu Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Výzva MAS č. 6 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - UZAVŘENÁ

 

Text Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků Fiche 2 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských podniků Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a), b), c), e), f), g), h) Postup pro podání žádosti Postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví Postup pro doložení přílohy Prohlášení o kategorii podniku Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmu a zaručení transparentnosti Seznam přijatých žádostí Seznam vybraných a nevybraných žádostí Zápis z jednání výběrového orgánu Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Výzva MAS č. 5 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - UZAVŘENÁ

 

Text Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a), b), c), e), f), g), h) Postup pro podání žádosti o dotaci Postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví Postup pro doložení přílohy Prohlášení o kategorii podniku Způsob výběru projektů na MAS, řešebá střetu zájmu a zaručení transparentnosti Seznam přijatých žádostí Seznam vybraných a nevybraných žádostí Zápis z jednání výběrového orgánu Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Výzva MAS č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - UZAVŘENÁ

 

Text Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků Fiche 2 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských podniků Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech písmeno a); b); c); e); f); g); h) Postup pro podání žádosti o dotaci Postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví Postup pro doložení přílohy Prohlášení o kategorii podniku Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmu a zaručení transparentnosti Seznam přijatých žádostí Seznam vybraných a nevybraných žádostí Zápis z jednání výběrového orgánu Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Výzva MAS č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - UZAVŘENÁ

 

Text Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků Fiche 2 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmu a zaručení transparenstnosti Postup pro podání žádosti o dotaci Zjednodušený postup pro doložení přílohy Prohlášení o kategorii podniku od 6.1.2020 Seznam přijatých žádostí Seznam vybraných a nevybraných žádostí Zápis z jednání výběrového orgánu Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Výzva MAS č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - UZAVŘENÁ

 

Text Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků Fiche 2 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Fiche 3 - Neproduktivní investice v lesích Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmu a zaručení transparentnosti Příloha č. 1 - Počet obyvatel k 1.1.2018 Příloha č. 2 - Zajištění nastavení způsobu údržby k ŽoP Postup pro podání žádosti o dotaci Seznam přijatých žádostí Seznam vybraných a nevybraných žádostí Zápis z jednání výběrového orgánu Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 - UZAVŘENÁ

 

Text výzvy Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků Fiche 2 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Fiche 4 - Zemědělská infrastruktura Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti Postup pro podání žádosti o dotaci přes portál Farmáře Seznam přijatých žádostí Seznam vybraných a nevybraných žádostí MAS
Vyhledávání