SEMINÁŘE K VÝZVÁM

Vážení žadatelé,

v této sekci naleznete informace k plánovaným seminářům vyhlášených Výzev Místní akční skupinou Bohumínsko, z.s. Semináře se budou konat vždy nejpozději dva týdny před avizovaným ukončením výzvy. Na semináře je zapotřebí se zaregistrovat.

Případné dotazy k seminářům můžete zasílat na info@mas-bohumínsko.cz.

 

Seminář pro žadatele k Výzvě MAS č. 7 z PRV 13.2.2023

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro žadatele k Výzvě MAS č. 6 z PRV 7.2.2022

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro žadatele k Výzvě MAS č. 5 z PRV 31.3.2021

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 5 IROP

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro žadatele k Výzvě MAS č. 4 z PRV 15.6.2020

 

Pozvánka Prezentace Postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci

Seminář pro příjemce k Výzvě MAS z OPZ č. 9

 

Pozvánka Prezentace Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v ISKP14+

Seminář pro žadatele k Výzvě MAS č. 3 z PRV 9.12.2019

 

Pozvánka Prezentace Postup pro žadatele Portál farmáře

Seminář pro příjemce k Výzvám MAS z OPZ č. 7 a 8

 

Pozvánka Prezentace Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 9 z OPZ

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS č. 7 a 8 z OPZ

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 2 MAS z PRV 28.1.2019

 

Pozvánka Prezentace Postup pro žadatele Portál farmáře

Seminář pro příjemce k Výzvám č. 1-3 z IROP

 

Pozvánka Prezentace Minimální požadavky k žádosti o platbu

Seminář pro příjemce k výzvě č. 1 MAS z PRV

 

Pozvánka Prezentace Pracovní postup - Hlášení o změnách Pracovní postup - Podání žádosti o platbu

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 4 IROP

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 6 MAS z OPZ

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro příjemce k výzvám MAS z OP Zaměstnanost č. 4-5

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 5 MAS z OPZ

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro příjemce k Výzvám MAS z OP Zaměstnanost č. 1-3

 

Pozvánka Prezentace Prezentace postupů

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 4 MAS z OPZ

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro žadatele k Výzvě č.1 MAS z PRV

 

Pozvánka Prezentace Postup pro podání žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 3 MAS z IROP

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 2 MAS z IROP

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 3 MAS z OPZ

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 1 MAS z IROP

 

Pozvánka Prezentace

Seminář pro žadatele k Výzvám č. 1 a 2 MAS z OPZ

 

Pozvánka Prezentace
Vyhledávání