PODPOŘENÉ PROJEKTY

MAS Bohumínsko prostřednictvím své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 (+3) podporuje projekty ze svého území. Díky MAS se do území podařilo získat dotace ze tří operačních programů (IROP, OPZ, PRV) a doposud bylo podpořeno na 60 projektů od více než 36 žadatelů, za více než 115 mil. Kč (dotace).

V přehledné mapce území obcí MAS uvádíme projekty, které byly doposud prostřednictvím MAS podpořeny. Jedná se o interaktivní rozklikávací mapku, kde jsou vyznačeny podpořené projekty v jednotlivých obcích MAS Bohumínsko, rozdělené ikonami dle typu operačního programu, ze kterého byla podpora poskytnuta.

Pro prohlížení doporučujeme, abyste si mapu zobrazili v samostatném okně (ikona v pravém horním rohu). Při označení konkrétního projektu (bodu) v mapě, se vlevo rozbalí záložka se základními informacemi o projektu (název, žadatel, předmět projektu, celková výše výdajů a dotace, místo realizace nebo období realizace).

 Na této záložce, dále rozdělené dle operačních programů (IROP, OPZ, PRV) jsou podpořené projekty detailněji popsány – MAS vždy za daný operační program vyhotoví tzv. kartu projektu. Tato karta dokládá, co bylo v rámci projektu zrealizováno, jaký byl rozsah finanční podpory a může sloužit také jako inspirace pro další zájemce o podporu prostřednictvím MAS.

 Děkujeme všem, kteří se zapojili do společné snahy pomoci regionu.  

Vyhledávání