VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2012

Valná hromada schvaluje výroční zprávy o činnosti sdružení. Výroční zpráva za rok 2012 včetně účetní závěrky byla schválena na Valné hromadě 16.4. 2013 v Dolní Lutyni a je zveřejněna ve Sbirce listin: 

Výroční zpráva za rok 2012: L 14007/SL4/KSOS 

Účetní závěrka k 31.12.2012: L 14007/SL7/KSOS

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva za rok 2013 včetně účetní závěrky byla projednána a schválena na Valné hromadě 10. června 2014 v Bohumíně a je zveřejněna ve Sbírce listin:. 

Výroční zpráva za rok 2013: L 14007/SL3/KSOS

Účetní závěrka k 31.12.2013: L 14007/SL6/KSOS

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva za rok 2014 byla projednána a schválena na výroční Valné hromadě v 25. června 2015 v Bohumíně a je zveřejněna ve Sbírce listin:

Výroční zpráva za rok 2014: L 14007/SL2/KSOS

Účetní závěrka k 31.12.2014: L 14007/SL5/KSOS

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva za rok 2015 byla projednána a schválena na výroční Valné hromadě 28. dubna 2016 v Bohumíně a je zveřejněna ve Sbírce listin:

Výroční zpráva za rok 2015: L 14007/SL14/KSOS

Účetní závěrka k 31. 12. 2015: L 14007/SL11/KSOSL 14007/SL12/KSOSL 14007/SL13/KSOS

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva za rok 2016 byla projednána a schválena na výroční Valné hromadě 28. června 2017 v Bohumíně a je zveřejněna ve Sbírce listin:

Výroční zpráva za rok 2016: L 14007/SL18/KSOS

Účetní závěrka k 31. 12. 2016: L 14007/SL17/KSOSL 14007/SL16/KSOSL 14007/SL15/KSOS

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva za rok 2017 byla projednána a schválena na výroční Valné hromadě 9. května 2018 v Bohumíně a je zveřejněna ve Sbírce listin:

Výroční zpráva za rok 2017: L 14007/SL22/KSOS

Účetní závěrka k 31.12.2017: L 14007/SL21/KSOSL 14007/SL20/KSOSL 14007/SL19/KSOS

 

Výroční zprávy a účetní závěrky jsou zveřejněny na adrese:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=859185

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Výroční zpráva za rok 2017 1239kB
Soubor pdf Příloha k účetní závěrce za rok 2017 1169kB
Soubor pdf Rozvaha k 31.12.2017 72kB
Soubor pdf Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 67kB
Soubor pdf Výroční zpráva za rok 2016 733kB
Soubor pdf Rozvaha k 31.12.2016 43kB
Soubor pdf Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 33kB
Soubor pdf Výroční zpráva za rok 2015 919kB
Soubor pdf Rozvaha k 31.12.2015 44kB
Soubor pdf Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 38kB
Soubor pdf Výroční zpráva za rok 2014 375kB
Soubor pdf Rozvaha k 31.12.2015 323kB
Soubor pdf Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 239kB
Soubor pdf Rozvaha k 31.12.2014 323kB
Soubor pdf Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 239kB
Soubor pdf Výroční zpráva za rok 2013 372kB
Soubor pdf Rozvaha k 31.12.2013 82kB
Soubor pdf Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 84kB
Soubor pdf Výroční zpráva za rok 2012 684kB
Soubor pdf Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 74kB
Soubor pdf Rozvaha k 31.12.2012 78kB
Soubor doc Konsolidační přehled k 31.12.2012 13kB
Vyhledávání