Dokumentace pro výzvu ŘO OP TAK č. 01_23_026 - Technologie pro MAS (CLLD) - výzva I.

(odkaz na Text výzvy, přílohy a dokumentace):

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/

 

Text nadřazené výzvy - https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/2023/4/Text-vyzvy_Technologie-pro-MAS-_CLLD_-_-vyzva-I.pdf

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Společné přílohy aktivit OP TAK: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak--267118/

 

Uživatelská příručka ISKP21+ a Obecné pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v ISKP21+: https://www.agentura-api.org/cs/is-kp21/

 

Příručka pro podání Žádosti o podporu v ISKP21+: https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2023/11/prirucka-pro-podani-zadosti-o-podporu-technologie-pro-mas-vyzva-i-.pdf

 

Interní postupy OP TAK MAS Bohumínsko pro programové období 2021 – 2027: https://www.mas-bohuminsko.cz/soubory/clanky/171/202312011029501.pdf

 

Vyhledávání