Harmonogram výzev plánovaných v období realizace SCLLD 2014-2020 (+3)

Níže naleznete přílohy obsahující důležité informace k plánovaným výzvám Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. pro IROP, OPZ a PRV. Bližší informace k jednotlivým vyhlášeným výzvám naleznete v záložce Výzvy zvolením konkrétního operačního programu.

 

 

INFORMACE K HARMONOGRAMU VÝZEV NA ROK 2021 Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OPZ) BUDE VYVĚŠENA AŽ V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2021 PO OBDRŽENÍ AKTUALIZOVANÝCH DAT Z ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

Vyhledávání