Harmonogram výzev plánovaných v období realizace SCLLD 2014-2020 (+3)

Níže naleznete přílohy obsahující důležité informace k plánovaným výzvám Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. pro IROP, OPZ a PRV. Bližší informace k jednotlivým vyhlášeným výzvám naleznete v záložce Výzvy zvolením konkrétního operačního programu.

 

 

INFORMACE K HARMONOGRAMU VÝZEV NA ROK 2021 Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OPZ) BUDE VYVĚŠENA AŽ V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2021 PO OBDRŽENÍ AKTUALIZOVANÝCH DAT Z ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

PRV - Program rozvoje venkova

 

2017-2018 2018 verze 2 2019 2019 verze 2 2020 2020 verze 2 2021 2022

OPZ - Operační program Zaměstnanost

 

2017-2018 2017 verze 2 2018 verze 2 2018 verze 3 2018 verze 4 2019 2019 verze 2 2020 2021 2022

IROP - Integrovaný regionální operační program

 

2017 - 2018 2017 - 2018 verze 2 2018 2018 verze 2 2019 2019 verze 2 2020 2020 verze 2
Vyhledávání