Harmonogram plánovaných výzev

Níže naleznete přílohy obsahující důležité informace k plánovaným výzvám Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. pro IROP, OPZ a PRV, IROP II, OP TAK, SZP. Bližší informace k jednotlivým vyhlášeným výzvám naleznete v záložce Výzvy zvolením konkrétního operačního programu.

SP SZP - Strategický plán Společné zemědělské politiky

 

2024

OP TAK

 

2023 - 2024

IROP II 2021 - 2027

 

Harmonogram výzev IROP II 2024-aktualizace 04-2024 2023 - 2024 Harmonogram výzev MAS Bohumínsko IROP II-aktualizace 10-2023

PRV - Program rozvoje venkova - UKONčENO

 

2017-2018 2018 verze 2 2019 2019 verze 2 2020 2020 verze 2 2021 2022 2022 verze 2 2023

OPZ - Operační program Zaměstnanost - UKONčENO

 

2017-2018 2017 verze 2 2018 verze 2 2018 verze 3 2018 verze 4 2019 2019 verze 2 2020 2021 2022

IROP - Integrovaný regionální operační program - UKONČENO

 

2017 - 2018 2017 - 2018 verze 2 2018 2018 verze 2 2019 2019 verze 2 2020 2020 verze 2
Vyhledávání