Dokumentace společná pro všechny výzvy IROP:

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

(naleznete zde například odkaz na Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, a jejich přílohy)

 

Interní postupy IROP II MAS Bohumínsko pro programové období 2021 – 2027

 

Dokumentace pro výzvy IROP – MAS Bohumínsko – Doprava

 

Dokumentace pro výzvy IROP – MAS Bohumínsko – Hasiči

 

Dokumentace pro výzvy IROP – MAS Bohumínsko – Vzdělávání

 

Dokumentace pro výzvy IROP – MAS Bohumínsko – Kultura

 

 

 

Vyhledávání