Dokumentace společná pro všechny výzvy IROP:

https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

(naleznete zde například odkaz na Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, a jejich přílohy)

 

Interní postupy IROP II MAS Bohumínsko pro programové období 2021 – 2027

 

Dokumentace pro výzvy IROP – MAS Bohumínsko – Doprava

 

Dokumentace pro výzvy IROP – MAS Bohumínsko – Hasiči

 

Dokumentace pro výzvy IROP – MAS Bohumínsko – Vzdělávání

 

Dokumentace pro výzvy IROP – MAS Bohumínsko – Kultura

 

5. výzva MAS Bohumínsko-IROP-Vzdělávání - ukončeno

 

Text výzvy Podklady pro hodnocení - MŠ Podklady pro hodnocení - ZŠ Příloha č.1 Formulář projektového záměru Příloha č.2 Kritéria administrativní kontroly Příloha č.3 Kritéria věcného hodnocení Příloha č.4 Kritéria souladu Seznam přijatých projektových záměrů

4. výzva MAS Bohumínsko-IROP-Kultura

 

Text výzvy Podklady pro hodnocení - Knihovny Podklady pro hodnocení - Památky Příloha č.1 Formulář projektového záměru Příloha č.2 Kritéria administrativní kontroly Příloha č.3 Kriteria věcného hodnocení Příloha č.4 Kritéria souladu

3. výzva MAS Bohumínsko-IROP-Hasiči - ukončeno

 

Text Podklady pro hodnocení Příloha č. 1 Formulář projektového záměru Příloha č. 2 Kritéria administrativní kontroly Příloha č. 3 Kritéria Věcného hodnocení Příloha č. 4 Kritéria Souladu Stanovisko HZS ČR Technika a věcné prostředky Stanovisko HZS ČR Umělé vodní požární nádrže Stanovisko HZS ČR Zbrojnice Stanovisko HZS ČR k technickým podmínkám Záznam k realizaci č. 1 Seznam přijetých projektových záměrů Seznam podpořených JPO z MAS Bohumínsko k 6.12.2023 Zápis z jednání Výběrové komise Zápis z jednání Programového výboru

2. výzva MAS Bohumínsko-IROP-Doprava - ukončeno

 

Text Podklady pro hodnocení Bezpečnost dopravy Podklady pro hodnocení Cyklodoprava Příloha č. 1 Formulář projektového záměru Příloha č. 2 Kritéria administrativní kontroly Příloha č. 3 Kritéria věcného hodnocení Příloha č. 4 Kritéria souladu Seznam přijatých projektových záměrů Záznam k realizaci č. 1 Zápis z jednání Výběrové komise Zápis z jednání Programového výboru

1. výzva MAS Bohumínsko-IROP-Vzdělávání - ukončeno

 

Text Podklady pro hodnocení MŠ Podklady pro hodnocení ZŠ Příloha č. 1 Formulář projektového záměru Příloha č. 2 Kritéria administrativní kontroly Příloha č. 3 Kritéria věcného hodnocení Příloha č. 4 Kritéria souladu Seznam přijatých projektových záměrů Záznam k realizaci č. 1 Zápis z jednání Výběrové komise Zápis z jednání Programového výboru
Vyhledávání