O NÁS

Místní akční skupina (MAS) je sdružení založené na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. MAS Bohumínsko pokrývá oblast v severovýchodní části Moravskoslezského kraje, ve které žije zhruba 52 tisíc obyvatel. Sdružení založilo 7 navzájem sousedících měst a obcí: BohumínDolní LutyněDětmarovicePetrovice u KarvinéDoubrava,PetřvaldRychvald.

MAS Bohumínsko je nepolitickým a  nezávislým společenstvím  neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry, měst a obcí, které spolupracuje na rozvoji území Bohumínska a získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí v regionu. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS. Více také viz portál ministerstva zemědělství.

O založení MAS Bohumínsko

Sedmero obcí Bohumínska 10. července 2012 oficiálně založilo v Petrovicích u Karviné Místní akční skupinu (MAS) Bohumínsko. Ta chce v příštích letech získávat dotace z EU. Zakládajícími členy skupiny se staly obce Bohumín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Petrovice u Karviné, Petřvald a Rychvald.

Dotace bude možné získávat v letech 2014 – 2020 a očekává se, že MAS obdrží zhruba 100 milionů korun na celé období. Obce proto musí začít co nejdříve s pracemi na integrované strategii území, která musí být hotova nejpozději do prosince příštího roku. Projekty, které získají dotaci, se totiž budou vybírat podle toho, jak se plní cíle strategie území celé skupiny. Současně s přípravou této strategie si musí obce vytvořit anebo aktualizovat své strategické plány.

Bohumín, jako největší město této skupiny, se ujme vedení administrativy a řízení tvorby strategického plánu, a to i přes fakt, že většina projektů bude směřována spíše do obcí s venkovským charakterem. "Je to příklad užitečné spolupráce několika sousedních obcí. Scházíme se takto již dlouhá léta, vyměňujeme si navzájem zkušenosti a nyní můžeme naši spolupráci přetavit do konkrétních akcí pro naše města a obce. Dohodli jsme se hlavně na tom, že budeme společně usilovat o co nejmenší byrokracii při přípravě projektů," sdělil starosta Bohumína Petr Vícha.

Místní akční skupina je sdružení obcí, podnikatelského i neziskového sektoru, které má společné hranice a maximálně 100 tisíc obyvatel. Obce, podnikatelé, spolky, církve, sdružení mohou předkládat své projekty a ucházet se o dotace z EU. MAS schvaluje tyto projekty na své úrovni a doporučuje je k financování.
 

Jsem nesmírně rád, že se obce na Bohumínsku dokázaly domluvit a založit tuto skupinu. Dolní Lutyně očekává především přiblížení projektů víc k lidem a jejich potřebám. Nápadů máme hodně, ale mne osobně nejvíce těší, že peníze z EU se příštím plánovacím období budou rozdělovat přímo v regionech a nikoliv v Praze nebo Bruselu. Každý region je svým způsobem specifický a má jiné požadavky vycházející z historického vývoje a toho chceme využít,“ uvedl starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek.


Dnes už řada místních akčních skupin funguje a hojně využívá prostředky z Programu Rozvoje venkova. V novém programovém období 2014 - 2020 se ale nabízejí nové možnosti čerpání napříč programy. V Bohumíně například podle Petra Víchy podobně funguje Integrovaný plán rozvoje města, na který se Bohumínu podařilo získat prostředky z EU 2,5 milionu euro, ze kterých může město financovat v průběhu tří let projekty na regeneraci bytových domů (až 85 milionů korun) a veřejných prostranství (až 45 milionů korun), a to bez ohledu na vlastníka v dané zóně.
 

V projektu MAS vidíme šanci pro další rozvoj nejen samotného Rychvaldu, ale celého tohoto mikroregionu. Vždyť kromě společného území zde existují i společné problémy, tak proč nespojit vzájemné síly na jejich řešení a mít na to i společnou strategií. Právě jsme se rozhodli do něj aktivně zapojit. Představujeme si koordinovaný postup při posílení bezpečnosti nebo koordinaci dopravy, efektivnější využití přírodních krás a rovněž i další kroky v oblasti ekologie," řekla starostka Rychvaldu Šárka Kapková.


Přípravný výbor MAS Bohumínsko se shodl na maximálním počtu členů 15, a to 7 obcí a 8 členů z řad občanských sdružení a drobných podnikatelů. Každá obec má proto za úkol připravit návrh jednoho zástupce za občanská sdružení a jednoho za drobné podnikatele.
 

Od skupiny si slibujeme poradenství a pomoc při zajišťování finančních prostředků z tuzemských i zahraničních zdrojů a také poradenství. Společenství bude mít přínos i pro jiné subjekty, například podnikatele, církev nebo občanská sdružení, kteří budou moci žádat o finance na své projekty. Podle našeho strategického plánu se zaměříme na vznik dětských hřišť v různých lokalitách Petřvaldu, revitalizaci školních zahrad a dvorů i údržbu historických objektů," prozradila starostka Petřvaldu Jarmila Skálová.

 

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Informační leták MAS Bohumínsko 6387kB
Vyhledávání