Vyhlášené výzvy k předkládání žádostí ke spolupráci s Místní akční skupinou Bohumínsko, z.s.

V této sekci se nacházejí informace o vyhlášených výzvách Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. k předkládání žádosti ke spolupráci.

Výzva MAS k předkládání Žádostí o spolupráci (finančního partnera) z plánovaného projektu MAS OPZ+ - Podpora volnočasových aktivit dětí a dospívajících (komunitní venkovské tábory) - UZAVŘENÁ

 

Text Žádost o spolupráci Žádost o spolupráci (word) Hodnotící kritéria Oznámení - změna výzvy Odůvodnění výběru partnera Vybraní žadatelé / finanční partneři Odstoupení vybraného partnera

Výzva MAS k předkládání Žádostí o spolupráci (finančního partnera) z plánovaného projektu MAS OPZ+ - Podpora a rozšíření kapacit dobrovolnictví v území - UZAVŘENÁ

 

Text Žádost o spolupráci Hodnotící kritéria Vybraní žadatelé / finanční partneři
Vyhledávání