Příprava projektu MAS z OPZ+

 

Na přípravě projektu a jemu předcházející přípravě Strategie MAS bylo pracováno od roku 2020, kdy postupně probíhaly Strukturované rozhovory v obcích MAS se stat.zástupci a zaměstnanci příslušných odborů. Bylo realizováno projednávání aktivit OPZ+ a představeny strategické cíle týkající AP SCLLD MAS na období 2021-2027 pro pr.rámec OPZ+ v rámci veřejného projednávání (22.6.2021) určené všem obyvatelům regionu, starostům, ředitelům MŠ a ZŠ, zástupcům NNO, podnikatelům a dalším zájemcům o rozvoj regionu.

K přípravě projektu MAS bylo dále svoláno několik jednání Fokusní skupiny sociální (12.2.2021, 15.12.2021, 16.2.2022, 7.4.2022, 11.5.2022, 31.5.2022), kde byly nejprve projednány jednotlivé aktivity vyplývající z pracovního materiálu OPZ+, následně již konkrétnější zvažované zapojení do jednotlivých aktivit za účasti místních soc. a charitních organizací, sociálního odboru, obcí. Poté byli k jednání přizváni také zástupci poskytovatelů akreditovaných dobrovolnických služeb, následovalo jednání se zástupci sdružení seniorů v území. Na osobní úrovni uskutečněny setkání s poskytovatelem charitních služeb. Na osobní úrovni probíhala rovněž setkání s možnými poskytovateli komunitních táborů v území, kteří se celoročně pracují s dětmi. Diskuze o podporovaných aktivitách také na jednání PV MAS a VH MAS. Akční plán schválen VH MAS (per rollam).

Před podáním samotné žádosti o podporu v OPZ+ byly vyhlášeny Výzvy MAS k předkládání žádostí o partnerství tak, aby partneři s finanční účastí byli do projektu vybráni v území transparentně (https://www.mas-bohuminsko.cz/informace/vyzvy-mas-bohuminsko-zs/78).

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis z jednání Fokusní skupiny sociální 12.2.2021 360kB
Soubor pdf Zápis z jednání Fokusní skupiny sociální 15.12.2021 356kB
Soubor pdf Zápis z jednání Fokusní skupiny sociální 16.2.2022 254kB
Soubor pdf Zápis z jednání Fokusní skupiny sociální 4.7.2022 503kB
Soubor pdf Zápis z jednání Fokusní skupiny sociální 11.5.2022 267kB
Soubor pdf Zápis z jednání Fokusní skupiny sociální 31.5.2022 341kB
Soubor pdf Zápis z jednání Programového výboru 55. schůze 442kB
Soubor pdf Zápis z jednání Programového výboru 56.schůze 362kB
Soubor pdf Zápis z jednání Programového výboru 57. schůze 254kB
Soubor pdf Zápis z jednání 15. schůze Valné hromady 692kB
Soubor pdf Hlasování per rollam Valné hromady č. 2 448kB
Soubor pdf Strukturované rozhovory - výtah 391kB
Soubor pdf Výběr partnerů OPZ+ - zápis z jednání 626kB
Soubor pdf Odůvodnění výběru partnera (Vodáci Odry a Olše, z.s.) 936kB
Soubor pdf Odstoupení od žádosti o partnerství 219kB
Vyhledávání