ZPRÁVY O PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE

Povinnost předkládání Zpráv o plnění ISg vyplývá z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v období 2014–2020 (dále „MPIN“).

Nositel IN provádí prostřednictvím MS2014+ monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů a také monitorování integrované strategie jako celku.

Nositel IN monitoruje celkový kontext integrované strategie a popisuje změny ve schválené integrované strategii. Nositel IN předkládá 2x ročně (do 20. 1. roku n+1 vždy s použitím údajů k 31. 12. roku n, resp. 20. 7. roku n vždy s použitím údajů k 30. 6. roku n) prostřednictvím MS2014+ MMR–ORP.

Zpráva o plnění ISg má obsahovat i informace o celkovém kontextu IN v rámci území dotčeného strategií. Součástí Zprávy je i přehled vývoje realizace IN, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IN včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu. Na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu může nositel IN ve Zprávě o plnění ISg popsat plánované změny integrované strategie. Zpráva o plnění ISg slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR–ORP, a která je jedním z podkladů pro zpracování Výroční zprávy o implementaci DoP pro programové období 2014–2020.

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zpráva ISg 31.12.2020 157kB
Soubor pdf Zpráva ISg 30.6.2020 158kB
Soubor pdf Zpráva ISg 31.12.2019 162kB
Soubor pdf Zpráva ISg 30.6.2019 156kB
Soubor pdf Zpráva ISg 31.12.2018 149kB
Soubor pdf Zpráva ISg 30.6.2018 144kB
Soubor pdf Zpráva ISg 30.12.2017 76kB
Vyhledávání