Dohoda o spolupráci s LGD Morawskie wrota

V pohraničí chceme spolupracovat

Setkání zástupců Místní akční skupiny Bohumínsko a LGD Morawskie Wrota proběhlo v pátek 27. září 2013 v sídle LGD v Gorzycích. Účastníci setkání se navzájem informovali o přípravě místních rozvojových strategií na období 2014-2020. Vznikající strategie budou vzájemně koordinovány. Zájmem obou stran je, aby česko-polská spolupráce byla rozvíjena jak v oblasti hospodářské, tak v oblastech životního prostředí a společenského života.

Partneři se shodli, že například v oblasti životního prostředí bude společnou prioritou zlepšení kvality ovzduší se zaměřením na výměnu nekvalitních kotlů v domácnostech. V oblasti trávení volného času může být příkladem spolupráce vybudování hipostezek po obou stranách hranice. Oboustranným zájmem je rovněž podpora drobných podnikatelů a živnostníků, ačkoliv nalezení vhodných způsobů pomoci této skupině bude obtížné.

LGD Morawskie Wrota dnes působí na katastrech Krzyzanowic, Gorzyc a Godowa. Předpokládá se rozšíření skupiny také na území Lubomie a Mszany.

Na závěr jednání byla podepsána Dohoda o spolupráci, jejímž účelem bude zejména vzájemná spolupráce při přípravě a realizaci místních rozvojových strategií.

 

Lumír Macura, předseda programového výboru MAS Bohumínsko

http://www.morawskie-wrota.pl/aktualnosc,porozumienia-o-wspolpracy-mas-bohuminsko-i-lgd-morawskie-wrota,375.html

Fotogalerie

Vyhledávání