Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření probíhalo od října 2012 do konce února 2013 na všech územích obcí MAS Bohumínska.  Průzkumu se zúčastnilo celkem 935 respondentů.

Hlavní cílem dotazníkové šetření bylo zjistit, jaké priority ze 16 vybraných okruhů považují respondenti za nejvýznamnější . Respondenti měli označit maximálně 10 priorit z vybraných okruhů. V průměru bylo označeno 8,3 priorit.

Za absolutní prioritu (přes 79 %) považují respondenti čistotu ovzduší v obcích, zamezení smogu z vytápění uhlím, ochranu před hlukem – především z dopravy. Vzhledem k tomu, že často respondenti zdůrazňovali v textovém vyjádření obecně "čistotu ovzduší", lze předpokládat, že stav ovzduší je v tomto vymezení  okruhu problému tím nejzásadnějším.

Druhou nejvyšší prioritou je bezpečnost v obcích (77,8 %). V dalších stupních zpracování ISÚ bude nutno rozklíčovat, zda problematika bezpečnosti je vnímána respondenty obecněji a v celé šíři nastíněných problémů nebo spíše se zaměřením na kriminalitu či ochranu před přírodními katastrofami. 

Třetího místa (72,4 %) dosáhla "oblast solidarity" - podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným, pomoc mladým rodinám s dětmi, boj proti drogám a jiným nežádoucím jevům.

Děkujeme všem občanům, podnikatelům i zástupcům spolků, kteří vyplnili dotazník Místní akční skupiny Bohumínsko.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2013-03-24 MAS Hodnocení dotazníkového šetření 547kB
Soubor pdf Příloha 1 VZOR Dotazník 64kB
Soubor pdf Příloha 2 Textová sdělení z Bohumína 95kB
Soubor pdf Příloha 3 Textová sdělení z obcí mimo Bohumín 60kB
Vyhledávání