Jak optimalizovat odpadového hospodářství?

Závěrečné setkání pracovní skupiny "odpadové hospodářství" 7.11. 2013 v Bohumíně 

Účastníci pracovního jednání  7. listopadu 2013 v Bohumíně byli seznámeni s návrhovou částí studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v MAS Bohumínsko. Představitelům vedení obcí a odborným referentům v oblasti odpadového hospodářství prezentovali závěry a doporučení zástupci odborného zpracovatele, společnosti EKO-KOM.

V diskusi se přítomní shodli, že výsledky studie jsou rozhodně dobrým podkladem pro zamýšlení se nad dalším vývojem v této oblasti. Bylo dohodnuto, že bude zveřejněno manažerské shrnutí výsledků. Plná verze studie bude předána starostům jednotlivých obcí s doporučením, aby výstupy byly projednány v radách měst a obcí do konce ledna 2014.

Pokud budou přijata strategická rozhodnutí o společném postupu více obcí, pak se nabízí řada možností spolupráce:

  • v zahušťování sběrné sítě, zejména na papír a sklo,

  • v obnově či pořízení sběrné sítě využitelných složek odpadu do vlastnictví obcí

  • změna strategie vůči svozovým firmám (oddělení směsného komunálního odpadu od využitelných složek, nastavení průhlednějších parametrů ve smlouvách, případně společně organizovaná výběrová řízení)

Cílem je zejména:

  • přiblížit výtěžnost využitelných složek odpadu v obcích v MAS na průměrného hodnoty obcí a města podobné velikosti v rámci České republiky,

  • zvýšit efektivnost systémů odpadového hospodářství v jednotlivých obcích (snižovat náklady na sběr, svoz a ukládání jak směsného komunálního odpadu, tak využitelných složek; zvyšovat množství, obchodovatelnost a dosahované příjmy z využitelných složek odpadu).

V závěru jednání bylo nabídnut pracovní potenciál nově vzniklých realizačních týmů v rámci projektu meziobecní spolupráce (http://www.obcesobe.cz/) . Tým již vznikl v ORP Bohumín a předpokládá se zapojení rovněž ORP Orlová a ORP Karviná.

Zda budou tyto možnosti integrace v území a meziobecní spolupráce využity, bude záležet na přístupech vedení jednotlivých měst a obcí.

 

Lumír Macura

Pozn.:

Dne 14.11. 2013 byla starostům měst a obcí MAS rozeslána Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v MAS Bohumínsko (analytická i návrhová část) a také Manažerský souhrn návrhové části včetně návrhu krátkodobých a dlouhodobých opatření (viz níže).

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2013_11_07_Bohumín_PS_odpady_prezenční listina 188kB
Soubor pdf 2013-11-09_SOURN_navrh_opatreni 688kB
Vyhledávání