Návrh Akčního plán SCLLD, Implementační části a Finančního plánu programových rámců

Výroční valná hromada, která je v pořadí již 9. členskou schůzí je připravována na 28. dubna 2016. Úkolem valné hromady bude zejména projednat a schválit řadu důležitých dokumentů pro další směřování spolku a rozvoj území MAS Bohumínsko. S návrhy podkladů se mohou v předstihu seznámit partneři MAS, členové orgánů i veřejnost. Jednání valné hromady bude předcházet 17. schůze programového výboru 18. dubna 2016.

Mezi nejvýznamnější projednávané dokumenty patří zejména:

SCLLD (aktualizace návrhové části strategie)

Akční plán včetně programových rámců

Implementační část strategie

Finanční plán programových rámců

Zajímají nás vaše potřeby a představy. Stále můžete zasílat své podněty a návrhy ....

Dejte nám vědět o svých potřebách, záměrech a cílech. Podělte se o vaše konkrétní problémy, sdělte nám náměty a připomínky pro přípravu a realizaci nové Strategie rozvoje území MAS Bohumínsko na roky 2014 - 2020. Vítány jsou rovněž konkrétní návrhy projektů a činností, které hodláte uskutečnit v následujících letech, ať již s pomocí dotací nebo i bez dotací.

Pište své podněty kanceláři MAS.

Lumír Macura

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Akcni_plan_MAS Bohuminsko_verze_VH 529kB
Soubor pdf Implementacni_cast_MAS Bohuminsko_verze_VH 575kB
Soubor pdf Strategická část MAS_Bohumínsko 980kB
Soubor pdf Akční_plán_MAS Bohumínsko_pracovní verze 712kB
Soubor pdf IROP - Programové rámce_pracovní verze 522kB
Soubor pdf OPZ Programové rámce 416kB
Soubor pdf FICHE PRV 442kB
Soubor pdf Implementační_část_MAS Bohumínsko_pracovní verze 638kB
Soubor pdf Finanční plán programových rámců_pracovní_PV 223kB
Vyhledávání