První tréninková výzva k předkládání projektů je vyhlášena

Místní akční skupina Bohumínsko – zájmové sdružení právnických osob vyhlašuje v souladu s projektem Příprava ISÚ MAS Bohumínsko, schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření II.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, 1. tréninkovou výzvu pro žadatele k předkládání projektů.

Celkově bude rozděleno 90 tis. Kč, náklady na jeden projekt mohou činit maximálně 30 tis. Kč. Podklady výzvy naleznete v sekci Dotace, výzvy.

Odkazy na články o tréninkové výzvě:

4.1. 2014: www.mesto-bohumin.cz/aktuality

7.1.2014: Karvinský deník

Fotogalerie

Vyhledávání