Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020, Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Informace č. 2 řídícího orgánu OP Zaměstnanost obsahuje výčet aktivit, které jsou plánovány k podpoře v rámci Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 (dále jen „OPZ“), a to v oblastech: sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost, sociální podnikání a prorodinná opatření. Současně s tímto však musíme upozornit, že následující výčet aktivit je pracovní verzí a že v samotné výzvě pro MAS, která je plánována na březen roku 2016, může oproti této pracovní verzi dojít k úpravám a změnám. Tento pracovní výčet aktivit tedy nepředstavuje definitivní verzi pro připravovanou výzvu pro MAS.

 

Specifický cíl 2.3.1

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Aktivity (OPZ):

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce.

Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí.

Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni.

Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů.

Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků.

Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání.

Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

 

Příloha: Informace č. 2 řídícího orgánu OP Zaměstnanost

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Informace-č.2-podporované-aktivity-ve-2.3-OPZ-_17.7.2015 605kB
Vyhledávání