Atraktivnější život v regionu, do rozvoje Bohumínska míří dalších pět milionů

Tisková zpráva města Bohumín – Až pět milionů korun má letos pomoci zatraktivnit venkovské oblasti na Bohumínsku. Místní akční skupina (MAS) Bohumínsko opět po roce vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Zájemci se mohou o peníze z Evropské unie ucházet až do 9. března.

„Výzvu budeme vyhlašovat 26. ledna, na příjem žádosti máme vyhrazen termín od 7. února do 9. března. Zapojit se mohou zemědělci, firmy, místní spolky, ale i obce či školy. Smyslem programu je zajištění prosperity regionů v okolí velkých měst, které mají být plnohodnotným místem pro život bez ohledu na jejich vzdálenost od Prahy či Ostravy.  Aktuální výzvy cílí nejen na drobné a střední podnikatele, ale i na spolky. Prosperitu Bohumínska chceme zvyšovat mimo jiné podporou menších projektů,“ řekl předseda MAS Bohumínsko Lumír Macura.

Největší podíl z evropských peněz je připraven pro zemědělce, kteří mohou čerpat až dva miliony korun. „Jde o investice do výstavby zemědělských staveb a nákupu technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Výše dotace představuje padesát procent uznatelných nákladů, to znamená, že polovinu investic si žadatelé uhradí sami,“ podotkl Macura.    

Program myslí také na mikropodniky, malé a střední podniky, které se soustředí právě na venkov. „Pro ně je ve výzvě připraven 1 milion korun na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení, peníze mohou použít také na stavební obnovu nebo novou výstavbu svých provozoven,“ upřesnil předseda MAS Bohumínsko. Výše dotace se bude odvíjet od velikosti firmy a může dosáhnout až 45 procent.

Do výzvy se mohou zapojit i obce, neziskovky či nadace, pokud mají připraven projekt na vylepšení veřejného prostranství, podporu dobrovolných hasičů v obcích, či investice na zhodnocení kulturních památek. Zájmové či seniorské spolky mají jedinečnou příležitost pořídit si potřebné vybavení včetně technologií a vylepšit si nebo rozšířit zázemí svých kluboven či center, kde se jejich členové potkávají. „Na tento typ aktivit je ve výzvě vyčleněno 1,7 milionu korun, výše dotace je až 80 procent,“ doplnila manažerka MAS Bohumínsko Eva Růžičková.

Místní akční skupina Bohumínsko, která sdružuje 7 obcí a měst z místního regionu, patří v Moravskoslezském kraji z pohledu čerpání dotací z operačních programů mezi nejlepší. Díky její snaze přiteklo do regionu za posledních šest let 133 milionů korun z Evropské unie. Nyní zahajuje nové dotační období. „Potrvá až do roku 2027 a my doufáme, že v něm budeme neméně úspěšní. Pokud se nám podaří zajistit minimálně stejný tok financí, jako v tom předchozím, budeme schopni zvýšit konkurenceschopnost zemědělských i dalších subjektů a zvelebit venkovské prostředí tak, aby místní lidé dosáhli co nevyšší kvality života a nemuseli náš mikroregion opouštět,“ uzavřel Macura.

Všichni zájemci, kteří mají v plánu využít další miliony, mohou kontaktovat Veroniku Šeligovou na e-mailu veronika.seligova@mas-bohuminsko.cz nebo telefonicky na čísle 730 521 422. MAS je připravena žadatelům pomoci s administrativou.

Jana Končítková    
tisková mluvčí

Fotogalerie

Vyhledávání