Charita Bohumín připravuje posílení odlehčovací služby ve spolupráci s MAS Bohumínsko

Charita Bohumín připravuje posílení odlehčovací služby

BOHUMÍN – Charita Bohumín plánuje v příštím roce otevření nového centra pro odlehčovací službu, zakoupila a opraví pro něj bývalý objekt cizinecké policie ve Starém Bohumíně. V souvislosti s posílením sociální služby připravila průzkum.

Odlehčovací služba už dnes v Bohumíně funguje, ale její kapacita není dostatečná. Nové zařízení Charita Bohumín vybuduje s pomocí evropské dotace Místní akční skupiny Bohumínsko.

Zařízení bude určeno lidem z území MAS Bohumínsko pečující v jejich přirozeném prostředí o osoby starší 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. „Posláním odlehčovací služby Charity Bohumín bude poskytovat po dobu zpravidla od jednoho dne po tři měsíce péči těmto osobám se sníženou soběstačností, kdy není o ně možné pečovat v jejich domácím prostředí, kde o ně běžně pečují jiné osoby,“ říká ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Kniezková Brňáková. 

Charita Bohumín připravila dotazník, který mapuje potřeby a přání lidí, kteří pečují o své blízké. Dotazník je přístupný na tomto odkazu.

foto (internet)

Fotogalerie

Vyhledávání