Kontrolní komise zrevidovala hospodaření MAS Bohumínsko

Dne 28.3.2018 se konala schůze členů Kontrolní komise Místní akční skupiny Bohumínsko s tímto programem:

Program:

  1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a volba ověřovatele zápisu
  2. Kontrola účelného hospodaření MAS
  3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS
  4. Zpráva (informace) o výsledcích činnosti Kontrolní komise
  5. Různé

Kontrolní komise konstatovala, že považuje hospodaření MAS za účelné. Komise neshledala žádné nesrovnalosti v předložených a kontrolovaných účetních dokladech.

Dle stanov MAS a statutu a jednacího řádu kontrolní komise projednala výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS a neshledala nesrovnalosti v jejím obsahu.

Kontrolní komise doporučila ke schválení Valné hromadě výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS.

Bližší informace viz přiložený zápis z jednání.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis z jednání 1494kB
Vyhledávání