Kulatý stůl CLLD a PRV se uskutečnil 3.12. 2015 v Bohumíně

V prostorách Městského úřadu v Bohumíně se sešli 3. prosince 2015 zástupci místních akčních skupin z Moravskoslezského kraje. Akci pořádala Celostátní síť pro venkov pro Moravskoslezský kraj. Ve dvou zasedacích místnostech probíhala diskuse pod vedením facilitátorů z Posázaví o.p.s. na téma nastavení Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), nastavení procesů v rámci realizace Programového rámce k PRV a Metodiky pro tvorbu fichí. Dalším tématem bylo zpracování Programového rámce IROP, Finančního plánu Programového rámce IROP i Strategie CLLD jako celku. Dotazy směřovaly rovněž k režijním výdajům MAS.

Náklady semináře pro 40 účastníků uhradil Státní zemědělský intervenční fond, organizačního zajištění akce, včetně občerstvení a pronájmu místností se ujala naše MAS Bohumínsko.

Lumír Macura

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2015-12-03 Prezencka_kulatý_stul 1009kB
Soubor doc 2015-12-03_Zápis kulatý stůl clld a prv 440kB
Soubor pdf pozvánka na workshop MAS opava 492kB
Vyhledávání