MAS Bohumínsko podporuje kotlíkové dotace

Občany Bohumínska trápí stav ovzduší. Vyplynulo to jednoznačně z veřejných setkání s občany i z dotazníkového šetření, která jsou jedním z podkladů dokončované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Za zhoršené ovzduší mohou v obcích na Bohumínsku v topné sezóně z jedné třetiny lokální topeniště, zpravidla staré kotle v rodinných domech. Vyplývá to z nedávno zveřejněné interaktivní mapyZdravotního ústavu v Ostravě. Místní akční skupina Bohumínsko proto výměnu kotlů maximálně podporuje a v rámci svých animačních činností v území nabízí občanům Bohumína, Dětmarovic, Dolní LutyněDoubravyRychvalduPetrovic u Karviné a Petřvaldu bezplatné konzultace k tzv. „kotlíkovým dotacím“.

Moravskoslezský kraj zveřejnil podrobnosti k dotačnímu programu dalších „kotlíkových dotací“ k pořízení nového, ekologického kotle. Jako jediný kraj v zemi přispěje ke státní dotaci žadatelům navíc pět procent ze svého rozpočtu a k příspěvku se až dalšími 10 procenty připojují rovněž města a obce Bohumínska. */

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za ekologické kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Podrobné informace o výzvě i formulář žádosti o poskytnutí dotace lze najít na webu www.lokalni-topeniste.cz. Žádosti bude možné podávat od 1. února do 29. dubna 2016 buď osobně na podatelně kraje, anebo poštou na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

„Současné kotlíkové dotace jsou jedinečné a neopakovatelné v tom, že mohou lidem na Bohumínsku v ideálním případě pokrýt 90 až 100 procent nákladů z celkových maximálně 150 tisíc korun, a to díky finanční podpoře kraje a jednotlivých měst a obcí. Podmínky se budou neustále zpřísňovat. Od roku 2022 už nebude možné topit starými klasickými prohořívacími kotli, lidé si budou muset pořídit nové, takže teď mají jedinečnou šanci získat je téměř zadarmo a ještě tak přispět ke zlepšení ovzduší, uvedl Lumír Macura, předseda programového výboru MAS Bohumínsko a místostarosta Bohumína.

Zájemci o kotlíkovou dotaci se mohou se svými dotazy obracet buď na krajskou "kotlíkovou" linku - 595 622 355 a na e-mailovou adresu kotliky@msk.cz, anebo mohou kontaktovat také kancelář MAS Bohumínsko. Kontaktní osobou je Lumír Macura (e-mail: info@mas-bohuminsko.cz , tel.: 731 130 675, kancelář č. A 236 v budově MěÚ v Bohumíně).

Konzultace budou probíhat po předchozí telefonické či e-mailové dohodě převážně v pondělí a ve středu od 17 do 18 hodin v únoru, březnu a dubnu.

Provoz kanceláře MAS Bohumínsko je v první polovině roku 2016 podpořen dotací z Moravskoslezského kraje, která pomůže připravit Bohumínsko na čerpání evropských fondů, dokončit SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) včetně Programových rámců. O poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne  17. 12. 2015 usnesením číslo 17/1765 v rámci dotačního programu „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015“.

 

Významnou prioritou rozvojové strategie Bohumínska je zlepšování životního prostředí. Podporou kotlíkových dotací chce MAS Bohumínsko rovněž přispět ke zlepšení ovzduší v regionu.

 

Lumír Macura

Obec *

výše obecního příspěvku jednomu žadateli

výše celkového obecního příspěvku na danou výzvu

Bohumín

10%

bez omezení

Dětmarovice

10%

600 000,00 Kč

Dolní Lutyně

10%

bez omezení

Petrovice u Karviné

10%/max 10.000,- Kč jednomu žadateli

bez omezení

Petřvald

3%

bez omezení

Rychvald

10%

bez omezení

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2016-01-29_Tisková_zpráva_MAS_Bohuminsko_podporuje_kotlikove_dotace 608kB
Soubor pdf Publicita projektu 233kB
Vyhledávání