MAS Bohumínsko spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery

Spolupráce na národní úrovni

MAS Bohumínsko se ihned po svém vzniku v roce 2012 zapojila do činnosti Krajské sítě NS MAS v Moravskoslezském kraji a 14.5. 2013 se stala členem Národní sítě MAS České republiky.

V rámci projektu Příprava ISÚ MAS Bohumínsko a opatření III.4.1 Programu rozvoje venkova Získání dovedností, animace a provádění byly uzavřeny počátkem roku 2013 smlouvy o spolupráci se zkušenými MAS Opavsko a MAS Hlučínsko. V rámci tohoto projektu byly rovněž realizovány v období 1-5/2014 tzv. tréninkové výzvy pro žadatele k předkládání projektů.

Spolupráce s většinou MAS Moravskoslezského kraje probíhala v první polovině roku 2015 v rámci projektu Vzpomínky na budoucnost - evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje, a to v rámci opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. V roce 2016 pokračuje spolupráce s MAS na krajské úrovni také v rámci projektu  Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015.

O rozvoji spolupráce na místní úrovni s partnery z řad neziskových organizací i podnikatelů svědčí fakt, že od založení MAS sedmi obcemi se počet partnerů MAS Bohumínsko rozšířil na současných 29.

Spolupráce na mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce

Pro MAS Bohumínsko je přirozená spolupráce s polskou MAS LGD Morawskie Wrota s ohledem na sousedství území MAS přes hraniční řeku Olši. LGD působí na území obcí Krzyzanowic, Gorzyc a Godowa, s kterými rovněž partnersky spolupracují obce MAS Bohumínsko. Pro období 2014 – 2020 se území působnosti LGD rozšířila o obce Lubomia, Marklowice i Mszana. V rámci příprav strategií pro období 2014-2020 uzavřela MAS Bohumínsko s LGD Morawskie Wrota 27. 9. 2013 Dohodu o spolupráci.

LGD Morawskie Wrota, MAS Hlučínsko a MAS Bohumínsko se dohodly na realizaci projektu spolupráce v oblasti životního prostředí, na základě společného jednání dne 27. 10. 2015 v Gorzycích uzavřeli partneři Dohodu o budoucí spolupráci. 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2015-10-13 Dohoda o budoucí spolupráci 178kB
Vyhledávání