MAS Bohumínsko vybrala projekty k realizaci

Na schůzích výběrového a rozhodovacího orgánu MAS Bohumínsko byly vybrány projekty, které budou v následujícím období realizovány ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SP SZP) a Integrovaného regionálního operačního programu II (IROP II).

Celkem bylo žadateli předloženo 13 projektů ze SP SZP a 4 projekty z IROP II.

Jsme potěšeni, že můžeme podpořit tak širokou škálu projektů, které přispějí k rozvoji našeho regionu a věříme, že tyto projekty budou mít pozitivní dopad na životy obyvatel Bohumínska a okolních obcí.

Vybrané projekty ze SP SZP podpoří naše místní zemědělské podnikatele, drobné živnostníky, ale rovněž přispějí ke zvýšení kvality života v obcích.

Doporučené projekty z IROP II zvýší kvalitu vzdělávání a přispějí k obnově našich kulturních památek.

Oceňujeme velký zájem o dotace a věříme, že tyto projekty pomohou podpořit hospodářský a sociální rozvoj našeho regionu.

Všem vybraným žadatelům přejeme hodně úspěchu a bezproblémovou realizaci projektu.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Vyhledávání