MAS Bohumínsko vyhlásilo další výzvu pro malé a střední podnikatele!

Tři miliony korun z evropských dotací mohou do poloviny července získat malé a střední podniky z Bohumínska na pořízení nových technologií a vybavení. Již druhou výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost v půli května vyhlásila Místní akční skupina Bohumínsko.

Výzva je cílena na podnikatele s alespoň dvouletou historií a provozovnou na území Bohumína, Dětmarovic, Dolní Lutyně, Doubravy, Petrovic u Karviné, Petřvaldu a Rychvaldu. Minimální výše příspěvku na zvýšení konkurenceschopnosti je 125 tisíc korun, maximálně je možné čerpat jeden milion korun. Polovinu nákladů (z max. 2 mil. Kč) si musí podnikatelé zaplatit sami. Celkově můžeme podpořit projektové záměry za téměř 6,2 milionu Kč. Hlavní činnost podnikání musí splňovat oblasti podpory podnikání dané výzvou.

Výzva je zaměřená na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň podniků a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení. Realizací projektového záměru musí dojít k výraznému posunu.

Žadatelé, mohou kupříkladu pořídit technologické zařízení, které bude integrováno s nadřazeným informačním systémem v podniku a současně dojde k nahrazení fyzického úkonu člověka strojem (např. pohyby výrobků, výměny nástrojů, apod). Nebo bude možné realizovat např. nový e-shop/web a propojení se skladem, pilu na krácení železného materiálu vč. automatizovaného manipulátoru a integrace do nadřazeného podnikového software, nákup inteligentní automatické pece vč. napojení na vnitropodnikový systém, zřízení nového provozu prádelny vč. integrace do širšího systému firmy, robotické pracoviště vč. napojení do vnitropodnikového systému, nákup a uvedení do provozu  rezervačního systému vč. napojení na IS, technologie v gastro provozu za podmínky splnění automatizované manipulace a implementace firemního IS, automatizovaný brus na dioptrické čočky vč. systému do firmy. Podporovanými subjekty jsou i zubní laboratoře, které by mohly pořídit CAD/CAM centrum v laboratoři vč. integrace všech pořizovaných technologií.

Projektové záměry můžete předkládat 31.5.-15.7.2024. Bližší podrobnosti o vyhlášené výzvě naleznete na www.mas-bohuminsko.cz. Kvůli specifičnosti výzvy a řadě podmínek apelujeme na žadatele, aby se nám ozvali a své plány s námi předem prokonzultovali.

Těšíme se na zajímavé projekty.

Fotogalerie

Vyhledávání