MAS Bohumínsko, z.s. má od 30.6.2017 konečně schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

Schválení strategie je důležitým mezníkem pro umožnění čerpání finančních prostředků prostřednictvím místní akční skupiny v dalších letech a představuje dokončení více než čtyřleté práce. Díky MAS může náš region využít více než 100 mil. Kč z dotačních prostředků EU.  Samotný schvalovací proces tohoto velmi obsáhlého dokumentu probíhal na řídících orgánech Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanosti (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV) více než rok. MAS byla nucena zapracovávat, v mnoha případech až absurdní připomínky, v několika kolech hodnocení. Byl to boj s větrnými mlýny. „Jsme rádi, že je strategie schválena a že máme tuto papírovou válku úspěšně za sebou. Z celkem 179 místních akčních skupin byla strategie naší MAS schválena jako 112. v pořadí, což považujeme za velký úspěch“, uvedl předseda programového výboru Lumír Macura.

V současné chvíli se konzultují výzvy s jednotlivými řídícími orgány. V září letošního roku MAS Bohumínsko plánuje vyhlásit celkem 6 výzev ze dvou operačních programů - Operačního programu Zaměstnanost a z Integrovaného regionálního operačního programu. Detailní informace k výzvám budou zveřejněny na webu www.mas-bohuminsko.cz.

Kancelář MAS Bohumínsko

Vyhledávání