Místní akční skupina Bohumínsko v tomto roce nevyhlásí žádnou výzvu z IROP

Místní akční skupina Bohumínsko v tomto roce nevyhlásí žádnou výzvu z IROP

Dle původních předpokladů měla MAS vyhlásit dvě dočerpávající výzvy (5. a 6 výzva) v listopadu 2019 (viz Harmonogram výzev IROP 2019 verze 2):

Řídící orgán IROP v prosinci 2018 zcela neočekávaně zaslal všem MAS v ČR přepočtenou alokaci pro IROP = 178 MAS na území České republiky byla snížena alokace IROPu v celkovém objemu přibližně 0,5 mld. Kč.

Celková výše podpory pro programový rámec IROP SCLLD MAS Bohumínsko na období 2014 – 2020(+3) je tímto stanovena z původních 69.441.000,00 Kč (dle akceptačního dopisu)

na 64.933.718,00 Kč.
 

Výše sečtené podpory projektů v pozitivních stavech činí v tuto chvíli 67.115.410,92 Kč, tj. došlo k přezávazkování celého programového rámce.

 

Z důvodu přezávazkování alokace programového rámce IROP (daného přepočtem ŘO IROP kurzu EUR k 31.10.2018), nemůže MAS Bohumínsko do odvolání vyhlásit žádnou další výzvu z IROP.

 

Fotogalerie

Vyhledávání