Nová zelená úsporám light - od 9. ledna 2023

Nárok na dotaci Nová zelená úsporám light (oprávnění žadatelé) mají vlastníci/spoluvlastníci rodinného domu, kteří ke dni podání žádosti jsou příjemci starobního důchoduinvalidního důchodu 3. stupně nebo pokud domácnost pobírala v období od 12. září 2022 příspěvek na bydlení.

Příjem žádostí bude otevřen od 9. ledna 2023.

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Maximální celková výše podpory je omezena na 150 000 Kč, výše podpory se stanoví jako součet podpor na vybraná opatřeni. Na realizaci zvolených úsporných opatření máte celý rok.

 

Veškeré informace a formuláře naleznete na oficiálních stránkách.

Pro relevantní informace kontaktujte přímo zaměstnance EKIS a M-EKIS.
Pro doporučení a poradenství, která opatření jsou pro váš rodinný dům vhodná, se obraťte na kvalifikované energetické odborníky EKIS a M-EKIS.

Nejbližší EKIS specialista: Ing. David Sýkora Ph.D., ProjectDesign, Novinářská 1254/7, Ostrava - Mariánské hory, tel: 725 269 288, email: sykora@projectdesign.cz

Fotogalerie

Vyhledávání