Politické hnutí se vyjadřuje k činnosti MAS

V médiích se objevil článek politického hnutí působícího v Bohumíně, které „věří, že MAS bude investovat do budoucna, tedy efektivně“. 

Místní akční skupinu Bohumínsko nezaložila bohumínská radnice, ale sedm obcí a měst Bohumínska. V současnosti má naše MAS 32 partnerů. Veřejný sektor zastupuje zakládajících 7 měst a obcí, soukromý sektor pak 14 neziskových organizací a 11 podnikatelů z řad právnických i fyzických osob. Zapsaný spolek je nepolitickou organizací. Hlavním posláním spolku je pomáhat rozvoji regionu. Takto regionům pomáhá napříč celou ČR na 179 místních akčních skupin.

K naplnění vize na podporu regionu Bohumínska vznikala v letech 2013 až 2016 Strategie místního rozvoje. Do tvorby strategie se zapojila odborná i laická veřejnost, obce, podnikatelé i neziskovky. Částečně může být strategie realizována s využitím dotačních prostředků z evropských fondů. Konkrétně ze tří operačních programů:

IROP (Integrovaný regionální operační program) – předběžná alokace cca 69,4 mil. Kč

OP Zaměstnanost – předběžná alokace cca 20,6 mil. Kč

Program rozvoje venkova – předběžná alokace cca 14,3 mil. Kč

Zmíněné hnutí snad neúmyslně a z neznalosti možností místních akčních skupin podsouvá našemu spolku prosazování nereálných projektů, které nejsou v možnostech výše uvedených operačních programů a snad nezáměrně spojuje MAS s problematikou, jejíž řešení není součástí strategie rozvoje území.

Efektivita realizovaných projektů bude především záležet na kvalitě předkládaných projektů dle jednotlivých výzev MAS. Jedná se o významnou příležitost pro obce, podnikatele i neziskovky, ovšem při respektování pravidel daných řídícími orgány jednotlivých operačních programů.

 

Kancelář MAS Bohumínsko

Fotogalerie

Vyhledávání