Pracovní skupina Odpadové hospodářství

Na valné hromadě MAS Bohumínsko 16.4. 2013 v Dolní Lutyni proběhla mimo jiné diskuse na téma optimalizaci třídění odpadů na území MAS. Přítomni byli seznámeni s výsledky jednotlivých obcí v třídění využitelných odpadů (zejména plastů, papíru a skla) v kg na občana dle jednotlivých obcí v roce 2012 a ve srovnání s průměrem v Moravskoslezském kraji. Všeobecně bylo konstatováno, že s výsledky nejsme spokojeni, a že integrace území v této oblasti skýtá nové možnosti v zefektivnění celého systému.

Valná hromada rozhodla o zpracování studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v MAS Bohumínsko. Analytická část studie bude částečně hrazena v rámci výdajů na přípravu podkladů ISÚ 2014-2020, strategická část pak z členských příspěvků.

K zpracování studie byla vybrána autorizovaná společnost EKO-KOM a.s. Pracovní verze analytické části studie byla prezentována na pracovním jednání 20. června v Bohumíně, kterého se zúčastnili zástupci vedení města a obcí a odborní pracovníci zabývající se tématikou odpadového hospodářství.

Za rok 2012 bylo vytříděno na území MAS 630.8 tun papíru, 390,2 tun plastů a 522,1 tun skla.

Z hlediska výtěžnosti tříděného sběru bez kovů v kg/obyv./rok dosahuje nad průměr kraje pouze město Bohumín. Petrovice u Karviné, Doubrava a Petřvald patří k obcím s největším potenciálem růstu. Na území MAS probíhá jak kontejnerový sběr, tak pytlový sběr. Pytlový sběr plastu v Dolní Lutyni dosahuje průměrných hodnot dané velikostní skupiny obcí v ČR. V efektivitě využití sběrné sítě jsou mezi jednotlivými obcemi značné rozdíly. Analýze podléhají také průměrné náklady na vytříděnou tunu v jednotlivých obcích

Účastnící jednání reagovali na předložené výstupy a vzájemně si vyměňovalo své zkušenosti s vlastním systémem.

Po uzavření analytické části bude řešitel ve spolupráci s objednatelem pracovat na návrhové části, která bude opět projednán na společném pracovním jednání, v termínu do 20. října 2013.

Již dnes je jisté, že potenciál k spolupráci a navýšení obejmu tříděných odpadů v území "masky" existuje.

Lumír Macura

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2013_06_20_Bohumín_PS_odpady_prezenční listina 148kB
Vyhledávání