Pracovní skupina pro inkluzi zasedala podruhé

2. ZASEDÁNÍ  PRACOVNÍ  SKUPINY  ROZVOJ  INKLUZIVNÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKTU  LEPŠÍ  KLIMA  PRO  BOHUMÍNSKO

Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP Bohumín

Pracovní skupina zasedala 24. dubna 2017. Účastníci označili za nejslabší vnitřní stránky bariéry, kvalifikaci a personální zajištění, nepochopení a nezájem o inkluzia financování:: 

BARIÉRY

Bariérovost budov, nábytku, úpravy venkovního prostředí

KVALIFIKACE, PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Nedostatečná kvalifikace pedagogů v oblasti speciální pedagogiky, nedostatečné znalosti (speciálně pedagogických, psychopatologických), nedostačující personální zajištění-asistent pedagoga, školní psycholog, školní speciální pedagog, chybějící kvalifikovaný personál (montessori kurzy, speciální pedagogové, psychologové, asistenti), absence psychologa a speciálního pedagoga , neúplné týmy školních odborníků     

NEPOCHOPENÍ A NEZÁJEM O INKLUZI

Nezájem učitelů o zavedení inkluzivního prostředí, malá informovanost o žácích s postižením a jejich potřebách při vzdělávání a hodnocení,  absence inkluzivního týmu, přetížení pedagogů, nepochopení inkluze ze strany některých pedagogů, nedostatečná informovanost (jak veřejnost, tak i některých kantorů), neznalost pedagogů speciální pedagogiky, nepřipravenost pedagogů, pracovníků SPC, PPP   

FINANCOVÁNÍ

Nedostupnost mimoškolních aktivit některým žákům z finančních důvodů, finanční zajištění na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, nekoncepční financování školních psychologů, školních speciálních pedagogů, omezená možnost finančně podporovat kantory, kteří se budou snažit přizpůsobit novým výukovým technikám       

Za největší příležitost považuje pracovní skupina spolupráci:

SPOLUPRÁCE

Spolupráce,  spolupráce  více typů školských zařízení, sdílení a spolupráce mezi učiteli a školami, spolupráce s SPC a PPP, spolupráce s vysokými školami, spolupráce se středními školami, pravidelné setkávání pedagogů napříč školami (3xročně)-kazuistické-dobré/špatné praxe, setkávání s psychiatrem, vytvoření školního poradenského pracoviště, spolupráce  s OSPOD a policií ČR, spolupráce s vysokými školami (praxe studentů), doučování pro žáky od studentů- bohumínští gymnazisté, studenti PF OU, doučování žáků-externí organizace

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor ppt Inkluze_2_2017 157kB
Soubor pdf Pozvánka na druhé setkání pracovní skupiny INKLUZE 402kB
Soubor pdf Prezenční listina 24. 4. 84kB
Soubor pdf Zápis_2_inkluze 24. 4. 404kB
Vyhledávání