Příprava SCLLD MAS Bohumínsko pro programové období 2021-2027

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s. získala finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 305.500 Kč (70% dotace) na realizaci projektu Příprava SCLLD MAS Bohumínsko pro programové období 2021-2027.

Realizace projektu probíhá od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Díky tvorbě Strategie MAS, s podporou Moravskoslezského kraje, na počátku zejména její analytické části, bude moci být detailně zanalyzováno území sedmi členských obcí MAS a budou tak vytvořeny podmínky pro realizaci projektů a opatření, které jsou schopny společně dosáhnout významného efektu v území.

Cílem analytické části Strategie je získat celistvý přehled o dění na území MAS Bohumínska, analyzovat potřeby, problémy a potenciál území v různých aspektech majících vliv na kvalitu života v území. Do přípravy budou zapojeni místní aktéři, odborníci na dané oblasti či veřejnost.

Dotační podpora z Moravskoslezského kraje umožní uhradit resp. spolupodílet se na úhradě osobních nákladů zaměstnanců, kteří budou zodpovědní za přípravu analytické části této Strategie.

Výstupem projektu bude analytická část Strategie MAS Bohumínsko na období 2021-2027 a bude podkladem pro přípravu návrhové části Strategie MAS a akčních plánů podpory MAS.

 

Fotogalerie

Vyhledávání