Proběhlo 21. zasedání programového výboru

Již 21. schůze programového výboru se řídila tímto programem:

  1. Schválení programu schůze
  2. Informace o vypořádání připomínek řídících orgánů v rámci 2. kola věcného hodnocení
  3. Informace o stavu realizace projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Bohumínsko“ (kancelář MAS)
  4. Návrh úpravy Statutu a jednacího řádu Výběrové komise
  5. Interní směrnice MAS Bohumínsko
  6. Harmonogram výzev
  7. Příprava VH MAS (návrh 28. 6. 2016)
  8. Informace o volbě členů povinných orgánů MAS (PV, VK)
  9. Schválení uzavření dohod (DPP, DPČ) se členy povinných orgánů MAS (PV, VK, KK)
  10. Informace o Místním akčním plánu pro vzdělávání

Schůze doporučila materiály k projednání na valné hromadě a taky projednala harmonogramy výzev jednotlivých programových rámců.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor doc 2017-06-20 ZÁPIS A USNESENÍ_21._schůzePV 114kB
Soubor pdf Příloha č. 1 - Přehled změn IROP - verze květen 2017 626kB
Soubor pdf Příloha č. 2 - Přehled změn OPZ - verze květen 2017 611kB
Soubor pdf Příloha č. 3 - Finanční plán 386kB
Soubor pdf Příloha č. 4 - 2017-04-10 Statut_VK_MAS Bohumínsko_v5-čistopis 176kB
Soubor pdf Příloha č. 4 - 2017-04-10 Statut_VK_MAS Bohumínsko_v5-změnová verze 380kB
Soubor pdf Příloha č. 6 - Harmonogram plánovaných výzev MAS Bohumínsko_IROP 505kB
Soubor pdf Příloha č. 6 - Harmonogram plánovaných výzev MAS Bohumínsko_OPZ 307kB
Soubor pdf Příloha č. 7 - Návrh programu Valné hromady 28.6.2017 234kB
Soubor pdf Příloha č.6 - Harmonogram výzev PRV 208kB
Soubor doc Výroční zpráva 2016 - návrh 778kB
Vyhledávání