Programový výbor doporučil projekty k podpoře z OP Zaměstnanost

Dne 17.4. se konala schůze Programového výboru Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. s tímto programem:

  1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele zápisu
  2. Výběr projektů k realizaci z Výzvy č. 4 MAS Bohumínsko – OPZ – Prorodinná opatření 348/03_16_047/CLLD_16_02_014
  3. Různé

Programový výbor souhlasil s rozhodnutím Výběrové komise MAS Bohumínsko, z.s., která na svém jednání 5.4.2018 projekty z výzvy č. 4 OP Zaměstnanost hodnotila. Všechny předložené projekty k této výzvě byly doporučeny rozhodovacím orgánem k podpoře. O výsledku poskytnutí dotace žadatelům nyní rozhodne Řídící orgán OPZ při závěrečném ověření způsobilosti.

Přejem všem žadatelům, kteří žádali o poskytnutí podpory k vytvoření příměstských táborů především pro zaměstnané rodiče na území MAS Bohumínsko, hodně štěstí.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Vyhledávání