Programový výbor MAS schválil podání dvou žádostí o změnu SCLLD

Dne 19.3.2020 se konala schůze Programového výboru Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. s tímto programem:

  1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele zápisu
  2. Navýšení alokace programového rámce IROP
  3. Změna finančních plánů a textu programového rámce IROP
  4. Harmonogram výzev IROP na rok 2020
  5. Schválení podání žádosti o změnu Programového rámce PRV SCLLD 2014 - 2020
  6. Fiche 1, 2 a 7 – preferenční kritéria věcného hodnocení přijatých projektů k Výzvě č. 4 MAS Bohumínsko z Programu rozvoje venkova
  7. Příprava valné hromady MAS
  8. Zájem pokračování kanceláře MAS Bohumínsko v programovém období 2021-2027
  9. Různé

Členové programového výboru na jednání schválili podání dvou žádostí o změnu SCLLD 2014-2020 k programovým rámcům IROP  a PRV. Tyto žádosti o změnu budou předloženy postupně kanceláří MAS na příslušné řídící orgány. Bližší info v přiloženém zápise z jednání.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis a usnesení z jednání 304kB
Vyhledávání