Programový výbor rozhodl o podpoře projektů z výzev č. 1 a 2 IROP

Dne 9.1. 2018 se konala 28. schůze Programového výboru s tímto programem:

  1. Schválení programu schůze a volba ověřovatele zápisu
  2. Výběr projektu k realizaci 1.Výzvy MAS Bohumínsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb - 040/06_16_072/CLLD_16_02_014
  3. Výběr projektů k realizaci 2.Výzvy MAS Bohumínsko-IROP-Udržitelná doprava - 066/06_16_038/CLLD_16_02_014
  4. Změna 2.Výzvy MAS Bohumínsko-IROP-Udržitelná doprava - 066/06_16_038/CLLD_16_02_014
  5. Schválení preferenčních kritérií PRV Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 6
  6. Schválení Interních postupů PRV
  7. Schválení Výzvy č. 1 PRV
  8. Různé

Programový výbor schválil a rozhodl o projektech vybraných k realizaci z výzev č. 1 a 2 IROP. Přijal také doporučení Výběrové komise MAS Bohumínsko zažádat o změnu výzvy č.2 IROP Udržitelná doprava a podpořit tak hraniční projekt. Byly schváleny preferenční kritéria Programu rozvoje venkova ke všem Fichím ze schváleného Programového rámce PRV. Následně Programový výbor schválil v souladu s pravidly pro MAS plánované výše alokací u jednotlivých Fichí výzvy č. 1 z Programu rozvoje venkova. Nedílnou součástí bylo také schválení Interních postupů MAS k Programu rozvoje venkova, které zahrnují postup MAS při hodnocení a výběru projektů z Programu rozvoje venkova. 

Bližší informace viz. přiložený zápis

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis z jednání 2370kB
Soubor pdf Přehled projektů doporučených k financování Výzva č. 1 IROP 440kB
Soubor pdf Přehled projektů doporučených k financování Výzva č. 2 IROP 648kB
Vyhledávání