Programový výbor rozhodl o podpoře projektů z výzev č. 1 a 2 OPZ

Dne 21.11. se konala schůze Programového výboru s tímto programem:

  1. Schválení programu schůze a volba ověřovatele zápisu
  2. Výběr projektů k realizaci z Výzvy č. 1 MAS Bohumínsko – OPZ – Prorodinná opatření 159/03_16_047/CLLD_16_02_014
  3. Výběr projektů k realizaci z Výzvy č. 2 MAS Bohumínsko – OPZ – Podpora zaměstnanosti 163/03_16_047/CLLD_16_02_014
  4. Různé

Programový výbor schválil přehled hodnocených projektů navržený Výběrovou komisí MAS Bohumínsko (viz zápis). Žadatelé z výše uvedených výzev byli informováni o výsledku hodnocení. Projekty podané v těchto dvou výzvách budou nyní dle pravidel předány na ŘO OPZ, který provede závěrečné ověření způsobilosti podaných projektů a vyrozumí žadatele o výsledku tohoto šetření. 

Přejeme všem úspěšným žadatelům mnoho štěstí 

Kancelář MAS Bohumínsko

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Výsledky z jednání Programového výboru 1090kB
Soubor pdf Zápis z 26. schůze Programového výboru 696kB
Vyhledávání