Programový výbor schválil podání žádosti o změnu SCLLD

Dne 21.11.2019 se konala veřejná schůze Programového výboru Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. s tímto programem:

  1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele zápisu
  2. Fiche 1 a 2 – preferenční kritéria věcného hodnocení přijatých projektů k Výzvě č. 3 MAS Bohumínsko z Programu rozvoje venkova
  3. Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
  4. Souhlas s Evaluační zprávou Mid-term evaluace SCLLD
  5. Schválení podání žádosti o změnu Programového rámce PRV SCLLD 2014 - 2020
  6. Různé

Členové programového výboru na jednání schválili vyhlášení Výzvy č. 3 z Programu rozvoje venkova. Výzva by měla být vyhlášena v prosinci 2019. Na schůzi bylo schváleno podání žádosti o změnu SCLLD 2014-2020. Změny se týkají programového rámce Programu rozvoje venkova. Bližší info v přiloženém zápise z jednání.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis a usnesení 372kB
Vyhledávání