Projekt spolupráce deseti MAS Moravskoslezského kraje

Deset MASek Moravskolezského kraje více jak půl roku spolupracovalo na projektu pod názvem
Vzpomínky na budoucnost - evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje
Registrační číslo projektu: 15/022/4210a/780/000015

Projekt byl realizován z Programu rozvoje venkova na základě výzvy Ministerstva zemědělství vyhlašuje v rámci mimořádného 22. kola příjmu Žádostí o dotaci pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Doba realizace projektu byla leden - červen 2015, přípravy však začaly již koncem roku 2014.

Jednotlivé MAS projekt realizovaly ve vzájemné spolupráci, dle svých zkušeností a schopností, a to ve všech tématech, cílech a činnostech. Podíl na činnosti byl plánován s ohledem na alokované finanční a personální kapacity jednotlivých partnerů. Jednotlivé MAS (partneři) garantují specifické činnosti (témata) pro všechny zúčastněné MAS tak, aby byl ve vzájemné spolupráci zajištěn vznik definovaného výstupu v náležité kvalitě. Při návrhu rolí MAS byly zohledněny zkušenosti MAS vybraných v opatření IV.1.1 a v opatření III.4.1.

Koordinační role MAS Opavsko:

Administrace a koordinace projektu, ve spolupráci s externím dodavatelem tvorba metodiky evaluace včetně návrhu 10ti ukazatelů nastavení účinného mechanismu monitoringu a evaluace, zadávací řízení na externí služby.

Role MAS Bohumínsko:

Příprava a zajištění jednání koordinační pracovní skupiny, zadávací řízení na služby.
Využití zkušeností z období 2007-2013 k evaluaci a monitoringu strategického plánování v období 20014-2020 (vazba na IROP, OP PIK).
Rozpočet projektu v MAS Bohumínsko činí 202 tis. Kč.

Výstupem projektu je Návrh metodického rámce procesu evaluace Strategických plánů LEADER 2007 – 2013 10ti MAS Moravskoslezského kraje.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Dokument metodika_evaluace_MAS_MSK 1685kB
Vyhledávání