S kotlíkovými dotacemi souvisí mikro-energetická opatření

Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytována pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva.

Pokud rodinný dům nesplňuje požadavky energetické náročnosti budovy minimálně úrovně „C“   anebo není současně zažádáno na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy v programu Nová zelená úsporám, tak musí být realizováno alespoň jedno „mikro-energetické opatření“.

 

Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu

(„mikro“ energetická opatření)

1.    Zateplení střechy nebo půdních prostor

2.    Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

3.    Dílčí zateplen dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

4.    Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

5.    Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)

6.    Dílčí výměna oken

7.    Výměna vstupních a balkonových dveří

8.    Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

9.    Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla


S ohledem na výše definovaná opatření (vyjma těsnění oken) se předpokládá, že opatření bude realizovat odborná firma. Opatření jsou způsobilá do výše 20 tis. Kč a je na ně možno požádat v rámci žádosti o nový zdroj vytápění.

Na adrese https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx je uveřejněn odkaz na Seznam energetických specialistů, kteří posoudí vhodnost „mikro-energetických“ opatření ve Vaší budově a potvrdí Vám to v žádosti o podporu.

Energetičtí specialisté působí rovněž na území MAS Bohumínsko, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů – viz seznam.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2016-01-29_Seznam energetických specialistů 230kB
Soubor pdf 16616-stanovisko_mzp_mpo_energeticti_specialiste 76kB
Vyhledávání