Schůze Kontrolní komise MAS Bohumínsko, z.s.

Dne 28. 2. 2018 se konala schůze Kontrolní komise Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. s tímto programem:

Program:

  1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a volba ověřovatele zápisu
  2. Kontrola dodržování stanov a vnitřních předpisů MAS

2.1 Kontrola členských příspěvků

2.2 Kontrola ostatních majetkových poměrů spolku

2.3 Kontrola orgánů MAS

      3.   Inventarizace účtů

      4.   Indikátorový a evaluační plán SCLLD

      5.   Monitoring Indikátorového a evaluačního plánu SCLLD za rok 2017

      6.   Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování                    

Kontrolní komise konstatuje, že považuje hospodaření MAS za účelné. Komise nezjistila porušení stanov či vnitřních předpisů MAS.

U kontrolovaných projektů Kontrolní komise neshledala při kontrole nesoulad se SCLLD, s plněním pravidel způsobilosti. Ověřila hodnocení, výběr a střet zájmů u projektů. Všechny osoby zapojené do hodnocení podepsali etický kodex a čestné prohlášení. K hodnocení projektu byl dodán externí znalecký posudek. Byla provedena kontrola složení a usnášeníschopnost povinných orgánů podílejících se na hodnocení a výběru projektu.

Zápis z jednání uveden v příloze.

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

 

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis z jednání 2654kB
Vyhledávání